Revelation of John 7

Белязаните с печат избрани

1 a  След това видях четири ангела, които стояха на четирите ъгъла на земята и държаха четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито по земята, нито над морето, нито върху някое дърво. 2И видях друг ангел да се издига оттам, откъдето изгрява слънцето. Той имаше печат на живия Бог. И извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да навредят на земята и на морето, и каза: 3 b  „Не навреждайте на земята, нито на морето, нито на дърветата, докато не сложим печата върху челата на слугите на нашия Бог.“

4 c  И чух броя на белязаните с печат: сто четиридесет и четири хиляди, белязани с печат, от всички колена на Израилевите синове.

5 d  От племето на Юда бяха белязани с печат дванадесет хиляди, от племето на Рувим – дванадесет хиляди, от племето на Гад – дванадесет хиляди, 6от племето на Асир – дванадесет хиляди, от племето на Нефталим – дванадесет хиляди, от племето на Манасия – дванадесет хиляди, 7от племето на Симеон – дванадесет хиляди, от племето на Левий – дванадесет хиляди, от племето на Исахар – дванадесет хиляди, 8от племето на Завулон – дванадесет хиляди, от племето на Йосиф – дванадесет хиляди, от племето на Вениамин – дванадесет хиляди белязани.

9 След това видях – ето голямо множество народ, което никой не можеше да преброи, от всички родове и езици, племена и народи, които стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови клонки в ръце. 10Те възклицаваха с висок глас и казваха: „Спасението ни е от нашия Бог, Който седи на престола, и от Агнеца!“

11 И всички ангели стояха около престола, около старците и живите същества; и паднаха в дълбок поклон пред престола и се поклониха на Бога, 12като казаха: „Амин! Благословение и слава, премъдрост и благодарност, чест и сила, и могъщество на нашия Бог за вечни времена. Амин.“

13 А един от старците заговори и ме попита: „Кои са облечените в бели дрехи и откъде са дошли?“ 14 e  Аз му отговорих: „Ти знаеш, господарю, аз не зная.“А той ми рече: „Те са, които идват от големите мъчения. Те са изпрали дрехите си и са ги избелили с кръвта на Агнеца. 15 f  Затова са пред престола на Бога, на Когото служат денем и нощем в Неговия храм. А Седналият на престола ще ги закриля. 16 g  Те вече няма да огладнеят, нито да ожаднеят, няма да ги жари слънце, нито опалващ пек. 17 h  Защото Агнецът, Който е насред престола, ще ги пасе и ще ги заведе при извори с жива вода, и Бог ще изтрие всяка сълза от очите им.“
Copyright information for BulCont