Revelation of John 8

Седмият печат

1 Когато Агнецът сне седмия печат, на небето настана тишина за около половин час. 2И видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, им бяха дадени седем тръби. 3 a  А друг ангел дойде със златна кадилница и застана пред жертвеника. И му беше даден много тамян да го постави заедно с молитвите на всички вярващи върху златния жертвеник пред престола. 4От ръката на ангела димът от тамяна заедно с молитвите на вярващите се издигна пред Бога. 5 b  Ангелът взе кадилницата, напълни я с разпалени въглени от жертвеника и я изсипа на земята. Тогава започнаха светкавици и гръмотевични трясъци, мълнии и трусове.

Първите четири ангела тръбят

6 c  И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да тръбят.

7 d  Първият ангел затръби и заваляха град и огън, смесени с кръв, които паднаха на земята. И една трета от земята изгоря, една трета от дърветата изгоря и цялата зелена трева изгоря.

8 e  Затръби и вторият ангел. И нещо подобно на голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето. Тогава една трета от морето се превърна в кръв, 9умря една трета от морските живи същества и една трета от корабите беше погубена.

10 f  Затръби и третият ангел и от небето падна голяма звезда, горяща като факел. Тя падна върху една трета от реките и водните извори. 11 g  А името на звездата е Пелин. И една трета от водите стана на пелин и много хора умряха от водите, понеже бяха станали горчиви.

12 h  Затръби и четвъртият ангел. Беше поразена една трета от слънцето, една трета от месечината и една трета от звездите, така че едната трета от светлината им помръкна, за да не свети през едната трета от деня, а също през едната трета от нощта.

13 i  И видях един ангел
8:13 В някои ръкописи: „орел“.
да лети високо в небето и чух да вика силно: „Горко, горко, горко, когато останалите трима ангела затръбят със своите тръби и звуците им достигнат до жителите на земята.“
Copyright information for BulCont