Revelation of John 9

Петият ангел тръби

1 a  Затръби и петият ангел. И видях една звезда, паднала от небето на земята. И даде ѝ се ключът от кладенеца на бездната. 2 b  Тя отвори кладенеца на бездната и от кладенеца излезе дим, като дим от горяща пещ, и слънцето и въздухът потъмняха от дима от кладенеца. 3 c  Тогава от дима излязоха скакалци по земята и даде им се сила, каквато сила имат скорпионите по земята, 4 d  но им се каза да не нанасят вреда на земната трева, нито на каквато и да било зеленина, нито на някакво дърво, а само на онези хора, които нямат Божия печат на челата си. 5И им се нареди да не ги убиват, а да ги мъчат пет месеца. Болките от тях щяха да бъдат като болки на човек, ужилен от скорпион. 6 e  И в онези дни хората ще търсят смъртта и няма да я намерат, ще поискат да умрат, но смъртта ще ги избягва.

7 f  По своя външен вид скакалците приличаха на готови за битка коне. На главите им имаше нещо като златни венци, а лицата им бяха като човешки лица. 8 g  Имаха коси като женски коси, а зъбите им бяха като на лъвове. 9Имаха гърди като железни брони, а шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, препускащи в битка. 10Имаха и опашки като на скорпиони, а на опашките им имаше жила. И дадена им беше власт да вредят на хората пет месеца. 11Те имаха за цар ангела на бездната. Името му на еврейски е Авадон, а на гръцки – Аполион
9:11 Този, който погубва; Погубител.
.

12 Едното „горко“мина, ето след него идват още две „горко“.

Шестият ангел тръби

13 i  Затръби и шестият ангел. И чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, който беше пред Бога, 14да казва на шестия ангел, който държеше тръбата: „Освободи четирите ангела, вързани при голямата река Ефрат.“ 15Тогава бяха освободени четирите ангели, държани готови за часа и деня, за месеца и годината, за да убият една трета част от хората. 16Броят на конните войски беше двеста милиона. Чух броя им 17 j  и видях във видението си конете и ездачите им така: те имаха огненочервени, сини като сапфир и жълтозелени като сяра нагръдници. Главите на конете бяха като глави на лъвове, а от устата им излизаха огън, дим и сяра. 18От тези три бедствия – огъня, дима и сярата, които излизаха от устата им, умря една трета от хората. 19А силата на конете беше в устата и в опашките им, защото опашките им, прилични на змии, имаха глави, с които поразяваха.

20 k  Но останалите хора, които не загинаха от тези бедствия, не се покаяха за делата на ръцете си – не престанаха да служат на демони и на златни и сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. 21И не се покаяха за убийствата си, нито за магьосничеството си, нито за блудствата си, нито за кражбите си.
Copyright information for BulCont