Romans 10

Иисус Христос – завършек на закона

1 Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израилтяните са те да бъдат спасени. 2 a  Свидетелствам за тях, че ревностно служат на Бога, ала без истинско познание. 3Защото те не осъзнават, че Бог оправдава човека, а искаха сами да постигнат оправдаване и затова не приеха оправдаването от Бога. 4Но завършек на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ.

Спасението е за всички

5 b  Мойсей пише за оправдаването чрез Закона: „Човек, който го е изпълнил, ще бъде жив чрез него.“ 6 c  А за оправдаването чрез вярата говори така: „Не казвай в сърцето си: „Кой ще се въздигне на небето?“, тоест да доведе долу Христос, 7или: „Кой ще слезе в бездната?“, тоест да изведе Христос от мъртвите.“ 8 d  И какво добавя Писанието? „Словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти“, тоест словото на вярата, което проповядваме. 9 e  Защото, ако с устата си изповядваш, че Иисус е Господ, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш; 10със сърце вярваме, за да получим оправдаване, а с уста изповядваме, за да получим спасение. 11 f  Защото Писанието казва: „Всеки, който вярва в Него, няма да се посрами.“ 12 g  Няма разлика между юдеин и елин. Господ е един и същ за всички. Той богато дарява всички, които Го призовават, 13 h  защото всеки, който призове името на Господа, ще се спаси.

14 Но как ще призоват Онзи, в Когото не са повярвали? Как ще повярват в Онзи, за Когото не са чули? Как ще чуят, ако не им се проповядва? 15 i  И как ще проповядват, ако не бъдат изпратени, както е писано: „Колко прекрасни са стъпките на тези, които благовестят мир
10:15 В някои ръкописи липсва: „които благовестят мир“.
, които благовестят доброто!“
16 k  Но не всички възприеха благовестието. Както казва Исаия: „Господи, кой повярва на това, което е чул от нас?“ 17И така, вярата идва от слушане на проповедта, а проповедта – от Божието
10:17 В някои ръкописи: „Христовото“.
слово.
18 m  Но питам: нима те не са чули? Напротив, както е писано, „техният зов се носи по цялата земя и думите им – до краищата на света.“

19 n  Отново питам: нима Израил не разбра?

Пръв Мойсей казва: „Аз ще предизвикам у вас ревност към народ, който не е народ, ще възбудя гнева ви срещу неблагоразумен народ.“
20 o  А Исаия смело възвестява: „Намериха Ме онези, които не Ме търсеха, открих се на онези, които не питаха за Мене.“ 21 p  За Израил пък казва: „Цял ден простирах ръцете Си към народ непослушен и упорит.“
Copyright information for BulCont