Romans 3

1И тъй, какво е предимството на юдеите и има ли някаква полза от обрязването? 2 a  Предимството е голямо във всяко отношение. Първо, защото на тях е поверено Божието слово. 3 b  И какво ако някои не са останали верни? Нима тяхната невярност ще унищожи Божията вярност? 4 c  Съвсем не! Нека бъдем сигурни, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано: „За да се оправдаеш с думите Си и да победиш, когато те обвиняват пред съд.“ 5 d  Но ако нашата неправедност разкрива Божията справедливост, какво ще кажем? Нима Бог – питам ви като човек – е несправедлив, когато проявява Своя гняв? 6Съвсем не! Иначе как Бог ще съди света? 7Ако пък Божията истина се възвеличава чрез моята лъжа за слава на Бога, то защо и аз да бъда съден като грешник? 8 e  Нима тогава трябва да вършим зло, за да излезе добро, както някои ни хулят и ни приписват, че сме говорели? Такива ще получат справедлива присъда.

Пред Бога всички са грешни

9 f  И какво, имаме ли предимство? Ни най-малко! Понеже вече обвинихме както юдеи, така и елини, че всички са подвластни на греха, 10 g  h  както е писано: „Няма нито един праведен, 11няма кой да разбира, няма кой да търси Бога 12всички се отвърнаха от Бога, до един станаха негодни; няма кой да прави добро, няма нито един.“ 13 i  „Гърлото им е отворен гроб, с езиците си изричат лъжи, зад устните им – змийска отрова, 14 j  устата им е пълна с клетва и горчилка. 15 k  Краката им бързат да пролеят кръв, 16пустош и страдания са по техните пътища. 17 l  Те не познаха пътя на мира. 18 m  Страх от Бога няма пред очите им.“

19 Ние обаче знаем, че каквото говори законът, говори го на онези, които са подчинени на закона, за да се затворят устата на всички и целият свят да стане подсъден на Бога. 20 n  Защото чрез дела според закона никой няма да се оправдае пред Него, а по-скоро чрез закона се осъзнава грехът.

Оправдаване чрез вяра в Иисус Христос

21 А сега без закона се яви оправдаването от Бога, засвидетелствано от закона и пророците. 22 o  Оправдаването от Бога чрез вяра в Иисус Христос е за всички и върху всички
3:22 В някои ръкописи липсва: „и върху всички“.
вярващи, защото няма разлика:
23 q  всички съгрешиха и са отчуждени от Бога. 24 r  Но те биват оправдавани даром, с Неговата благодат, чрез изкуплението, извършено от Иисус Христос, 25 s  t  Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивителна жертва за всички чрез вярата в Него, за да покаже Своята справедливост в опрощаването на греховете, сторени по-рано, 26във времето на Божието търпение. А в днешното време Той разкрива Своята правда – че е справедлив и оправдава онзи, който вярва в Иисус.

27 u  И тъй, има ли още с какво да се хвалим? Това е изключено. По кой закон – на делата ли? Не, по закона на вярата. 28 v  Затова сме на мнение, че човек се оправдава чрез вярата, а не чрез делата според Закона. 29 w  Или Бог е само Бог на юдеите, но не и на езичниците? Разбира се, че и на езичниците. 30 x  Защото един е Бог, Който ще оправдае както обрязаните, заради вярата им, така и необрязаните – също заради вярата им. 31И тъй, обезсилваме ли закона чрез вярата? Напротив, утвърждаваме закона.
Copyright information for BulCont