Romans 6

Мъртви за греха, живи за Христос

1 a  И тъй, какво ще решим? Ще останем ли в греха, за да се умножи благодатта? 2Съвсем не! Та как бихме могли, след като сме умрели за греха, да живеем още в него? 3Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в името на Иисус Христос, кръстихме се чрез Неговата смърт? 4 b  Ние се погребахме с Него чрез кръщението в Неговата смърт и както Христос възкръсна от мъртвите чрез животворящата слава на Отец, тъй и ние да заживеем нов живот. 5 c  Защото ако сме свързани в едно с Него чрез смърт като Неговата, то ще бъдем свързани и с възкресението Му. 6 d  А ние знаем, че това, което бяхме преди, е разпънато с Него, за да бъде унищожено греховното тяло и повече да не робуваме на греха; 7 e  защото, който е умрял, той се е освободил от грях. 8 f  Ако пък сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него, 9 g  понеже знаем, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. 10Защото, като умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а като живее, живее за Бога. 11Така и вие смятайте себе си мъртви за греха, но живи за Бога в името на Иисус Христос, нашия Господ
6:11 В някои ръкописи липсва: „нашия Господ“.
,
12и нека грехът не царува в смъртното ви тяло, за да не му се покорявате в телесните желания, 13нито предоставяйте частите на своето тяло за грях и оръдия на неправдата. Напротив, предоставете себе си на Бога като оживели от мъртвите и телата си – за оръдия на Божията правда. 14Грехът не бива да господства над вас, защото вие не сте под Закона, а под благодатта.

Истинската свобода

15 i  Но да грешим ли тогава, щом не сме под Закона, а под благодатта? Съвсем не! 16Не знаете ли, че на когото предавате себе си като роби за послушание, ставате негови роби, щом го слушате: било на греха – за смърт, или на послушанието – за оправдаване. 17 j  Но нека благодарим на Бога, че макар и да бяхте роби на греха, вие станахте от сърце послушни на онова учение, на което се отдадохте. 18И като се освободихте от греха, станахте роби на праведността. 19Говоря по човешки поради немощта на човешката ви природа. Както предоставяхте частите на вашето тяло да робуват на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй и сега ги предоставете да служат на праведността за свети дела. 20Защото, докато бяхте роби на греха, бяхте далече от праведността. 21И какъв плод придобихте тогава? Дела, от които сега се срамувате, защото неизбежно водят към смърт. 22 k  Но сега, след като се освободихте от греха и станахте роби на Бога, чрез вашия плод вие се освещавате, а накрая ви очаква вечен живот. 23Защото отплатата, която дава грехът, е смърт, а Божият дар е вечен живот в името на Иисус Христос, нашия Господ.
Copyright information for BulCont