Ruth 4

Женитбата на Вооз и Рут

( 4:1-12 )

1 Вооз излезе при градските порти и седна там. И ето мина онзи роднина, имащ право да купи наследство, за когото Вооз бе говорил. И Вооз му каза: „Отбий се и седни тук.“Той се отби и седна. 2Вооз взе десет мъже от градските стареи и каза: „Седнете тук.“И те седнаха. 3След това Вооз каза на роднината: „Ноемин, която се завърна от земята Моав, продава дела от нивата, която принадлежи на брата ни Елимелех. 4 a  Аз реших да ти съобщя това и да ти предложа в присъствието на седналите тук и на старейшините на моя народ: ако искаш да го откупиш като роднина, откупи го; ако ли не искаш да го откупиш, кажи ми, та да зная, защото освен тебе няма кой да го откупи, а след тебе идвам аз.“Той отговори: „Да, аз искам да го откупя.“ 5 b  Тогава Вооз продължи: „В деня, когато ти купуваш нивата от Ноемин, трябва да я купиш също и от моавката Рут, жена на умрелия, и следва ти да възстановиш името на умрелия в дяла му чрез женитба.“ 6А роднината отговори: „Аз не мога да извърша това, за да не навредя на моето наследство. Направи го ти вместо мене, откупи нивата.“

7По-рано сред израилския народ имаше такъв обичай: при покупка или размяна за потвърждение човек събуваше обувката си и я даваше на другия, който приемаше правото на роднина, имащ право да купи наследство – това служеше за свидетелство сред израилския народ. 8И онзи роднина каза на Вооз: „Направи покупката в своя полза.“И събу обувката си и му я подаде. 9Тогава Вооз каза на старейшините и на целия народ: „Вие сега сте свидетели, че аз купувам от Ноемин всичко, което принадлежеше на Елимелех, Хилеон и Махлон. 10Също така вземам за жена моавката Рут, вдовицата на Махлон, за да възстановя името на умрелия при наследството му, за да не изчезне името на умрелия между братята му и от рода му: вие сте днес свидетели на това.“ 11 c  И всички хора, които бяха при градските порти, както и старейшините, казаха: „Свидетели сме. Господ да направи така, че жената, която влиза в къщата ти, да бъде като Рахил и като Лия – двете, от които произлезе израилският народ. Бъди силен в Ефрат и да се възвеличи името ти във Витлеем. 12 d  От потомството, което Господ ще ти даде от тази млада жена, домът ти да бъде като дома на Фарес, когото Тамар роди на Юда.“

Раждане на Овид. Родословие на цар Давид

13Така Вооз се ожени за Рут и тя стана негова жена. Той живя с нея и Господ я дари с бременност и тя роди син. 14 e  Тогава жените казваха на Ноемин: „Да бъде благословен Господ, че не те остави днес без роднина – наследник! И нека се слави Неговото име сред израилския народ. 15 f  Този наследник ще ти бъде утеха и опора в старините ти, защото е рожба на снаха ти, която те обича. Тя за тебе е по-ценна от седем синове.“ 16 g  Ноемин взе детето, прегърна го в обятията си и се грижеше за него. 17Съседките му дадоха име с думите: „На Ноемин се роди син.“Те го нарекоха Овид. Той е бащата на Йесей, който пък е бащата на Давид.

18 h  И ето родословието на Фарес: от Фарес се роди Есром. 19От Есром се роди Арам. От Арам се роди Аминадав. 20От Аминадав се роди Наасон. От Наасон се роди Салмон. 21От Салмон се роди Вооз. От Вооз се роди Овид. 22От Овид се роди Йесей. От Йесей се роди Давид.
Copyright information for BulCont