Sir 10

Мъдрият управник

1 Мъдрият управник учи народа си и управлението на разумния е добре уредено. 2Какъвто е управникът на народа, такива са и неговите служители и какъвто е градоначалникът, такива са и всички жители на града. 3Необразованият цар води народа си към гибел, а благоразумието на владетелите носи благоденствие на града. 4 a  В ръката на Господа е властта на земята и Той навреме ще въздигне върху нея подходящия владетел. 5 b  В ръката на Господа е напредъкът на човека и върху лицето на учения Той ще отпечата славата Си.

6 c  Не се гневи на ближния за всяко оскърбление и никого не оскърбявай с дела. 7Високомерието е омразно и на Господа, и на хората, а несправедливостта е злодеяние и против Него, и против тях. 8Властта преминава от народ към народ заради неправда, високомерие и пари
10:8 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Няма нищо по-безнравствено от алчността на сребролюбеца той е готов дори душата си да продаде“.
.
9 e  Защо човекът – прах и пепел, е така високомерен,
10:9 В Синодалната Библия текстът: „след като приживе вътрешностите му се изхвърлят“е 10:10.
след като приживе вътрешностите му се изхвърлят?
10Лекарят гледа пренебрежително продължителната болест
10:10 В Синодалната Библия текстът: „и онзи, който днес е цар, утре умира“е 10:12.
и онзи, който днес е цар, утре умира.
11 h  А щом човек умре, наследява влечуги, зверове и червеи.

12 i  Началото на високомерието идва, когато човек се отдалечи от Господа и когато сърцето му отстъпи от неговия Творец. 13Грехът е начало на високомерието и който е обладан от него, става извор на позор. Затова и Господ изпраща върху него страшни съблазни и накрая го погубва. 14 j  Господ събаря престолите на властници и на мястото им въздига кротки. 15 k  Господ изтръгва от корен високомерните народи и на мястото им насажда смирени. 16Господ опустошава страните на високомерните народи и срива градовете им до основи. 17Прогонва жителите им и ги изтребва, и на земята не остава и споменът за тях. 18Високомерието не е сътворено за хората, нито яростният гняв – за родените от жена.

Истинската и мнимата почит

19 l  Кой род заслужава почит? – Човешкият род. Кой от този род е достоен за почит? – Който изпитва страхопочитание към Господа.
10:19 В Синодалната Библия текстът: „Кой род не заслужава почит? – Човешкият род. Кой от този род е недостоен за почит? – Който престъпва Божиите заповеди“е 10:23.
Кой род не заслужава почит? – Човешкият род. Кой от този род е недостоен за почит? – Който престъпва Божиите заповеди.
20Между братята на почит е най-старият, но в очите на Господа това са онези, които изпитват страхопочитание пред Него
10:20 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 21 За да бъдеш приет от Господа, трябва да изпитваш страхопочитание пред Него; но ако си твърдоглав и горделив, Той ще те отхвърли“.
.
22 o  Богат ли е някой и славен, или пък беден, похвала за него е само страхопочитанието пред Господа. 23Несправедливо е умен сиромах да се презира и не бива грешен човек да се прославя. 24Знатният, съдията, владетелят са на почит, но никой не е по-голям от онзи, който има страхопочитание към Господа. 25На мъдрия роб свободни ще служат и разумният човек няма да роптае против това.

26 p  Не се прави на хитрец, когато се захванеш с нещо, и не се превъзнасяй, когато си в нужда. 27 q  По-добре е да работиш и да имаш всичко в изобилие, отколкото да ходиш насам-натам и да се превъзнасяш, а да нямаш и хляб да ядеш. 28Синко, проявявай кротост, но и уважение към себе си! Отдавай на себе си признанието, което заслужаваш! 29Кой ще оправдае онзи, който върши грях към себе си? И кой ще похвали онзи, който позори живота си? 30 r  Почитат сиромаха заради способностите му, а богатия – заради богатството му. 31Ако някой е на почит, макар и беден, то колко повече ще е почитан, ако стане богат! И ако някой е презиран, макар и богат, то колко повече ще е презиран, ако стане беден!
Copyright information for BulCont