Sir 13

1Който се допира до катран, ще се очерни; и който общува с надменен, ще стане като него. 2Не вдигай товар, който е свръх силите ти, и не общувай с по-силен и по-богат от тебе.
13:2 В Синодалната Библия текстът: „Какво общо има между гърне и котел? Котелът ще го бутне и то ще се счупи“е 13:3.
Какво общо има между гърне и котел? Котелът ще го бутне и то ще се счупи.
3Богаташът обидил – и той ругае, сиромахът обиден – и той се извинява. 4Ако си му полезен, ще те използва; ако пък осиромашееш, ще те изостави. 5Ако си заможен, ще остане при тебе и ще те разори, без да го е грижа за тебе. 6Когато има нужда от тебе, ще те ласкае, ще ти се усмихва и ще ти дава надежда, сладко ще ти говори и ще пита: „Нямаш ли нужда от нещо?“ 7С гощавките си ще те накара да се чувстваш задължен, докато два-три пъти те ограби, а накрая ще се подиграе с тебе.
13:7 В Синодалната Библия текстът: „Когато пак те види, ще се отдръпне от тебе и ще поклати глава“е 13:9.
Когато пак те види, ще се отдръпне от тебе и ще поклати глава.

8 Затова внимавай да не бъдеш измамен и унижен заради собствената си глупост. 9Ако те кани влиятелен човек, бъди сдържан. Така той ще те кани по-често. 10Не се натрапвай, за да не те отблъсне, но и не стой много настрани, за да не те забрави. 11Не си позволявай да говориш с него като с равен и не вярвай твърде на многото му думи. В продължителен разговор той иска да те изпита и уж на шега да те прецени. 12Немилостив е към себе си онзи, който не е въздържан в думите си; такъв няма да се опази от вреди и затвор. 13Бъди предпазлив и сдържай буйството си, защото вървиш по ръба на пропастта
13:13 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 14 Дори и насън да чуеш това, събуди се! През целия си живот обичай Господа и отправяй молитви към Него за своето спасение!“, като в Синодалната Библия текстът: „Дори и насън да чуеш това, събуди се!“е 13:17, а текстът: „През целия си живот обичай Господа и отправяй молитви към Него за своето спасение!“е 13:18.
.

15 Всяко животно обича онова, което е подобно на него, и всеки човек – онзи, който му е близък. 16Всяко същество се свързва с онова, което е сродно на него, и човек се привързва към онзи, който е подобен на него. 17Какво общо има между вълка и агнето? Същото е и между грешника и благочестивия. 18Какъв мир има между хиена и куче? И какъв мир – между богатия и сиромаха? 19Дивите магарета в пустинята са плячка за лъвовете; така и сиромасите са пасбища за богатите. 20Смирението е отвратително за горделивия; така и сиромахът е отвратителен за богатия.

21 d  Ако богатият започне да пропада, приятелите го подкрепят, но ако сиромахът пропадне, приятелите го прогонват. 22 e  Ако богатият сбърка, помощници много: глупост изрекъл и го оправдават. Но сбърка ли сиромахът, ще го и нахокат; и нещо разумно да е казал, не му обръщат внимание. 23Заговори богатият и всички млъкват, а после възхваляват речта му чак до облаците.
13:23 В Синодалната Библия текстът: „Заговори сиромахът и казват: „Кой е този?“И ако се спъне, на земята ще го повалят“е 13:29.
Заговори сиромахът и казват: „Кой е този?“И ако се спъне, на земята ще го повалят.

Истинското богатство

24 Добро е онова богатство, в което няма грях, и лоша е сиромашията в устата на нечестивия. 25Сърцето на човека изменя лицето му или към добро, или към лошо. 26Признак на добро сърце е веселото лице, но притчи се творят в дълбок размисъл.
Copyright information for BulCont