Sir 16

Греховете и последствията от тях

1 a  Не си пожелавай много деца, неспособни за нищо, и не се радвай на нечестиви синове. 2
16:2 В Синодалната Библия 16:2 е част от 16:1.
Дори и да са много на брой, не им се радвай, ако в тях няма страхопочитание към Господа.
3 c  Не се надявай на живота им, нито се уповавай, че са много на брой
16:3 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Най-напред ще ридаеш от неочаквана мъка, а после ще видиш как си отиват без време“.
.
16:3 В Синодалната Библия текстът: „По-добре един благочестив, отколкото хиляда нечестиви“е 16:3.
По-добре един благочестив, отколкото хиляда нечестиви,
16:3 В Синодалната Библия текстът: „и по-добре да умреш бездетен, отколкото да имаш деца нечестиви“е 16:4.
и по-добре да умреш бездетен, отколкото да имаш деца нечестиви.
4 g  Защото от един разумен ще се насели град, а от племе без законни той ще запустее. 5Много такива неща съм видял с очите си и още повече съм чул с ушите си.

6 h  Сред сборище на грешници ще се разгори огън и към невярващия народ ще се устремят пламъците на Господния гняв. 7 i  Бог не прости на древните исполини, които, надявайки се на силата си, отстъпиха от Него. 8 j  Не пощади съгражданите на Лот, отвратен от тях заради високомерието им. 9Той не прояви милост към обречения на гибел народ, изтребен заради греховете си
16:9 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Всичко това Той стори с горделивите народи, защото броят на онези, които бяха Негов народ, не Го успокояваше“.
.
10 l 
16:10 В Синодалната Библия 16:10 е част от 16:11.
Така стана и с шестстотинте хиляди души, събрани от своето коравосърдечие
16:10 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Той ги наказваше и отново проявяваше милост; нанасяше им рани и отново ги излекуваше. Така с милосърдие и строгост Той ги водеше по правия път“.
.
11 o  Дори само един да беше непокорен, чудно щеше да е, ако останеше ненаказан, защото и милостта, и гневът са в Негова власт.
16:11 В Синодалната Библия текстът: „Господ има сила да показва милост, но и да излива Своя гняв“е 16:12.
Господ има сила да показва милост, но и да излива Своя гняв.
12Както е голяма Неговата милост, така голям е и упрекът Му. Той съди всеки според делата му. 13Грешник, извършил грабеж, няма да Му избегне, нито търпението на благочестивия ще остане напразно. 14Той ще даде на всеки възможност за благодеяние, но всеки ще получи според делата си
16:14 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 15 Господ остави фараона да прояви жестокосърдечие и той не Го позна. Така Господните дела се разкриха по цялата земя. 16 Той показа Своята милост на цялото творение и отреди на хората светлината и мрака“.
.

17 r  Не си казвай: „Ще се скрия от Господа. Кой ще си спомни горе за мене? Сред толкова много народ ще бъда незабележим; пък и какво съм аз в неизмеримото творение? 18Ето небето със своите висини, морските дълбини и земята се разклащат, когато Той отправи взор към тях
16:18 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Целият свят е сътворен и съществува по Неговата воля.“
.
19 t  И планините, и земните основи се тресат в страх, когато ги погледне. 20Но над това човешкото сърце не се замисля.
16:20 В Синодалната Библия текстът: „Та нима някой забелязва Неговите пътища?“е част от 16:21.
Та нима някой забелязва Неговите пътища?
21Както вятърът, който човек не може да види, така и повечето Му дела са скрити. 22Кой ще възвести делата на Неговата справедливост? И кой още ги очаква? Далеч от нас са вече Неговите заповеди
16:22 В някои гръцки ръкописи е добавено: „а присъдата за всичко ще дойде едва накрая“.
.“
23Така мисли неразумният, така разсъждават глупавият и човек, подведен от неблагоразумието си.

Божията премъдрост в творението

24 w  Слушай ме, синко, учи се на знание и възприемай моите думи със сърцето си. 25Аз ще ти разкрия добре обмислено учение и ще ти предам точно знание. 26 x  Делата, сътворени отначало, бяха определени от Бога и при сътворението им Той отреди на всяко от тях неговото предназначение. 27Устрои звездите за вечни времена и определи тяхната мощ според вида им. Те не гладуват, не изпитват умора и не престават да действат. 28Никое от тях не измества близкото до него
16:28 В Синодалната Библия тесктът: „и никога няма да се възпротивят на словото Му“е 16:29.
и никога няма да се възпротивят на словото Му.
29А след това Господ погледна към земята и я напълни с благата Си. 30 z  Покри нейното лице с всякакви живи същества, които след смъртта си отново ще се завърнат в нея.
Copyright information for BulCont