Sir 17

1 a  Господ създаде човека от пръст и отново го връща в нея. 2 b  Той даде на хората преброени дни и определено време и им предостави власт над всичко върху земята. 3 c  Облече ги в сила според природата Си и ги сътвори по Свой образ, 4 d  вложи във всяко същество страх към тях, за да властват над зверове и птици
17:4 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 5 Хората получиха от Господа възможност да си служат с петте сетива. Като шесто Той им отреди ума, а като седмо – разума, за да се ползват правилно от останалите сетива.“
.
6
17:6 В Синодалната Библия 17:6 е 17:5.
Той им даде разсъдък, език, очи и уши, и сърце за размисъл.
7 g 
17:7 В Синодалната Библия 17:7 е част от 17:6.
Изпълни ги с проницателен ум и им показа доброто и злото.
8 i  Накара сърцата им да прогледнат и разкри пред тях величието на Своите дела
17:8 В някои гръцки ръкописи е добавено: „за да бъдат горди за вечни времена с чудните Му дела“.
,
9за да прославят святото Му име 10
17:10 В Синодалната Библия 17:10 е част от 17:8.
и да разгласяват величието на делата Му.

Изборът на Израил за Божий народ

11 Даде им още и знание и им предостави закон на живота. 12 l  Сключи с тях вечен завет и възвести пред тях Своите заповеди. 13 m  Очите им видяха величествена слава и ухото им чу могъщия Му глас. 14Той им каза: „Пазете се от всякаква неправда!“И на всеки от тях заповяда как да се отнася към ближния си.

15 Техните пътища са винаги пред Него и няма да се скрият от очите Му
17:15 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 16 От малки са склонни към злото и не могат да изпитват чувства с каменните си сърца. 17а Господ раздели хората на земята по народи“.
.
17 o  На всеки народ постави вожд,
17:17 В Синодалната Библия текстът: „а Израил е делът на Господа“е 17:15.
а Израил е делът на Господа
17:17 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 18 Израил е първородният Му син, когото е възпитал; Той няма да го остави в беда, а ще го огрява с любовта Си“.
.
19Всичките им дела са като слънце пред Него и очите Му непрестанно следят техните пътища. 20Не останаха скрити за Него техните неправди и всичките им грехове са пред очите на Господа
17:20 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 21 Но Господ е благ и познава Своите творения; Той не се отказва от тях и не ги изоставя, а ги щади“.
.
22 s  Човешкото милосърдие за Него е скъпоценно като пръстен с печат, а човешкото благодеяние пази като зеница на око
17:22 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Той позволява на Своите синове и дъщери да се обърнат към Него“.
.
23 u  Накрая Той ще стане и ще отдаде възмездие на нечестивите, и тяхното възмездие ще падне върху главите им.

Призив за покаяние и обръщане към Господа

24 Но на онези, които се разкайват, Той е позволил да се завърнат при Него и е насърчил онези, които нямат сили да устоят. 25Обърни се към Господа и изостави греховете,
17:25 В Синодалната Библия текстът: „моли се пред Него и избягвай прегрешенията“е 17:22.
моли се пред Него и избягвай прегрешенията.
26 w  Върни се при Всевишния, отвърни се от неправдата и силно намрази гнусното дело. 27 x  Има ли кой да възхвалява Всевишния в ада вместо онези, които са живи и Го прославят? 28От мъртвия, след като вече си е отишъл, няма похвала.
17:28 В Синодалната Библия текстът: „Живият и здравият ще възхваляват Господа“е 17:26.
Живият и здравият ще възхваляват Господа.
29 z  Колко големи са милостта на Господа и благосклонността Му към онези, които се обръщат към Него! 30Хората не могат да бъдат съвършени,
17:30 В Синодалната Библия текстът: „защото никой не е безсмъртен“е 17:29.
защото никой не е безсмъртен.
31 ab  Нищо не е по-ярко от слънцето, но и то помръква. Така и безнравствените помисли хвърлят сянка върху човешката природа. 32 ac  Бог надзирава небесните сили във висините, а какво остава за хората – всички те са прах и пепел.
Copyright information for BulCont