Sir 18

Величието на Господа и Неговата милост

1 Онзи, Който живее вечно, е създал всичко, без изключение. 2Единствен Господ е справедлив
18:2 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Друг освен Него не съществува. 3 Той управлява света с ръката Си и всичко се подчинява на волята Му, защото Той е цар над всичко чрез Своята мощ и разделя свято от несвято“.
.
4Той не е предоставил на никого способност да изясни докрай делата Му. И кой ли може да изследва Неговото величие? 5Кой може да измери огромната Му мощ и кой може да изброи проявите на Неговата милост? 6 b  Невъзможно е те да се намалят, нито да се увеличат, невъзможно е да се проникне в дивните дела на Господа. 7 c  Когато човек мисли, че вече ги е изброил, той е едва в началото, и щом спре, изпада в затруднение.

8 d  Какво е човекът и какво е неговото предназначение? Какво е доброто у него и какво – лошото? 9 e  Сто години живот – това е много време за човека
18:9 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Но колко дълго трае последният сън, никой не може да пресметне“.
.
10Но те са като капка в морето и зрънце в пясъка, малко години в дните на вечността. 11 g  Затова Господ е така търпелив към хората и излива върху тях Своята милост. 12Той вижда и знае, че краят им е злочест. Затова обилно ги дарява с милостта си. 13 h  Човешкото милосърдие е само към ближния, а милостта на Господа е към всички хора. Той ги порицава и ги възпитава, учи ги и ги връща при Себе Си, както пастир своето стадо. 14Господ се смилява над тези, които се вразумяват и старателно изпълняват Неговите заповеди.

Поведението на мъдрия

15 Синко, не натяквай, ако си сторил благодеяние, и ако правиш подарък, винаги избягвай думи, които оскърбяват. 16Росата не премахва ли жегата? Така и думата е по-ценна от подаръка. 17Нима една добра дума не струва повече от скъп подарък? И който е добродетелен, дарява и едното, и другото. 18Глупавият укорява, без да щади достойнството, а подаръкът на скъперника поражда тъга в очите.

19 Преди да заговориш, размисли, и се грижи за здравето си, преди да си се разболял. 20Провери сам себе си преди Божия съд, за да получиш милост в деня на изпитание. 21Прояви смирение, преди да си отслабнал, и щом съгрешиш, обърни се към Господа. 22 i  j  Нека нищо не те възпира да изпълниш навреме обет и не отлагай чак до смъртта си да сториш това. 23 k  Но преди да дадеш своя обет, подготви се добре и не постъпвай като човек, който иска да подложи на изпитание Господа. 24Помни за Божия гняв в последните дни и за часа на наказанието, когато Той отвърне лицето Си от тебе. 25Във време на изобилие помни времето на глад и в дни на богатство – бедността и недоимъка. 26От сутрин до вечер времето се променя и всичко е непостоянно пред Господа. 27Мъдрият човек е предпазлив във всичко и в дни на заблуждения ще страни от грешки. 28Всеки разумен ще познае мъдростта и ще отдаде признание на онзи, който я е открил. 29Разумните в думите си са придобили мъдрост и за себе си, и пред други изричат точни думи.

Властта на страстите

30 Не върви след своите желания и сам възпирай себе си от стремежите си. 31Ако позволиш душата ти да се наслаждава на желанията, ще станеш за подигравка пред враговете си. 32Не се радвай на големия разкош и не се стреми да се срещнеш с него. 33 l  Гледай да не осиромашееш, когато се привържеш към пари назаем и в кесията ти няма нищо
18:33 В някои гръцки ръкописи е добавено: „защото си опасен за собствения си живот“.
.
Copyright information for BulCont