Sir 19

1Работник, който е пияница, няма да забогатее, и който не цени малкото, скоро ще пропадне. 2 a  Вино и жени отклоняват разумните от правия път и който се увлича по блудници, става все по-необуздан. 3 b  Червеи ще наследят гниещата плът, а покварената му душа ще бъде погубена.

4 Който бързо се доверява, той е лекомислен, и който по този начин съгрешава, сам си е виновен за прегрешенията. 5Който се радва на злина, сам се осъжда
19:5 В някои гръцки ръкописи е добавено: „а който се противопоставя на злорадството, увенчава живота си. 6а Който въздържа езика си, ще живее мирно“, като в Синодалната Библия текстът: „а който се противопоставя на злорадството, увенчава живота си“е част от 19:5, а текстът: „Който въздържа езика си, ще живее мирно“е част от 19:6.
.
6Който мрази бъбрене, ще намали злото. 7Никога не разпространявай слухове, за да не пострадаш и ти от това. 8 d  Не споделяй нищо нито за приятел, нито за неприятел, и стига да не вършиш грях, нищо не разкривай. 9Защото, който те е чул, ще се пази от тебе и след време ще те намрази. 10Чул си мълва, отнеси я в гроба; не се бой, няма да се пукнеш. 11Щом трябва да премълчи нещо, глупавият страда като родилка с рожбата си. 12За глупавия мълвата, скрита в сърцето, е като стрела, забита в бедрото.

13 Провери приятеля си, може би той не е направил това; и ако го е направил, нека занапред никога не го прави. 14Провери приятеля си, може би той не е казал това; и ако е казал, нека не го повтаря. 15 e  Провери приятеля си, защото често излиза клевета,
19:15 В Синодалната Библия текстът: „и недей да вярваш на всяка дума“е 19:6.
и недей да вярваш на всяка дума.
16 g  Някой може да се подведе да каже нещо неволно. Но кой не е съгрешавал, когато говори? 17 h  Провери ближния си, преди да го упрекваш, и дай място на закона на Всевишния
19:17 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 18 Страхът от Господа е началото на приближаването към Него, а с мъдрост се спечелва любовта Му. 19 Познаването на заповедите на Господа е възпитание за живота и които вършат това, което е приятно за Господа, берат плодове от дървото на безсмъртието“.
.

Истинската и мнимата мъдрост

20 Всяка мъдрост е страхопочитание пред Господа и във всяка мъдрост има изпълнение на Закона
19:20 В някои гръцки ръкописи е добавено: „и познание за всемогъществото Му. 21 Ако слуга рече на своя господар: „Няма да сторя това, което ти е приятно“, но по-късно го стори, той гневи онзи, който го храни“.
.
22Не е мъдрост да умееш да вършиш зло и не е разумно да следваш съвета на грешници. 23Има хитрост, която носи позор, има и просто глупаци, които нямат достатъчно мъдрост. 24По-добре беден на знания, но със страхопочитание пред Бога, отколкото богат на знания, но законопрестъпник. 25Има същинска хитрост и тя е неправедна, има и такива, които изопачават доброто, за да обвинят и да се покажат праведни.

26 Има зли хора, които ходят прегърбени и унили, но са пълни с коварство. 27Той е навел лице и се прави на тъпоумен, но ще те изпревари там, където не очакваш. 28И макар че невинаги има сили да ти навреди, ако му се удаде случай, ще ти стори зло. 29Човек се познава по вида и по израза на лицето личи дали е разумен. 30Облеклото на човека, присъщата усмивка и походката му говорят за неговия нрав.
Copyright information for BulCont