Sir 2

Вярата в Бога

1 a  Синко, когато пристъпваш да служиш на Господа, приготви душата си за изпитание. 2Бъди твърд и непоколебим в сърцето си и не губи ума си, щом дойде изпитанието. 3 b  Следвай Го неотлъчно и не отстъпвай, за да бъдеш възвеличен накрая. 4 c  Каквото и да ти се случи, приеми го и бъди търпелив, когато несгодите следват една след друга, 5 d  защото златото се изпробва в огън, а хората, приятни на Бога – в пещта на несгодите. 6 e  Вярвай в Бога и Той ще те защити, върви по правия път и се уповавай на Него.

7 Вие, които изпитвате страхопочитание пред Господа, очаквайте Неговата милост и не се отклонявайте от Него, за да не паднете. 8Вие, които имате страхопочитание пред Господа, вярвайте в Него и наградата ви няма да пропадне. 9Вие, които имате страхопочитание пред Господа, надявайте се на добро, на вечна радост и милост
2:9 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Защото наградата, която Той дава, е непреходна и носи радост“.
.
10 g  Обърнете поглед към предишните поколения и вижте: кой е вярвал в Господа и е бил посрамен? Кой е пребъдвал в страхопочитание пред Него и е бил изоставен? Или кой Го е призовавал и Той се е отвърнал от Него? 11 h  Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб.

12 Горко на плашливите сърца, на отпуснатите ръце и на грешника, който върви по две пътеки! 13Горко на отпуснатото сърце, защото то не вярва! Затова няма да намери закрила. 14Горко на вас, които сте изгубили търпение! Какво ще правите, когато Господ ви поиска сметка?

15 i  Които имат страхопочитание към Господа, ще се вслушат в думите Му и които Го обичат, ще вървят по Неговите пътища. 16Които имат страхопочитание към Господа, ще търсят Неговото благоволение и които Го обичат, ще се наситят със Закона. 17Които имат страхопочитание към Господа, на драго сърце ще смирят пред Него душите си и ще рекат: 18 j  „Да паднем в ръцете на Господа, а не в ръцете на хората, защото каквото е Неговото величие, такава е и Неговата милост.“
Copyright information for BulCont