a Сир. 30:20
g Сир. 4:21 ; 42:1
k Сир. 41:14-15 ; Мт. 5:14-16

Sir 20

Уместният разговор и мълчанието

1 Понякога упрекът се отправя не навреме и е по-разумно да се премълчи. 2Много по-добре е да упрекнеш открито някого, отколкото тайно да му се сърдиш. 3И ако той признае постъпката си, ще запази своето достойнство. 4 a  Който се стреми да наложи право чрез сила, е като евнух, който иска да отнеме честта на девица. 5 b  Който мълчи, го смятат за мъдър; друг пък го мразят заради голямата му бъбривост. 6Някой мълчи, защото не знае какво да отвърне, а друг мълчи, защото знае кога е време да говори. 7Мъдрият човек мълчи, докато е необходимо, а глупавият бъбривец не изчаква подходящото време. 8Който няма мярка в речта си, отвращава, а който проявява наглост – намразват го
20:8 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Колко е добре, когато някой търпи укор, да се покае; така той сам поправя грешката си“.
.

9 Понякога човек намира щастието сред несполуки, а понякога печалбата се превръща в загуба.

10 Има благодеяние, от което за тебе няма облаги, а има благодеяние, за което отплатата ще е двойна.

11 Има унижение заради слава, а някой след унижение вдига глава.

12 Някой с малко пари купува много, но ще плати за това седем пъти повече.

13 Мъдрият може с думи да прояви любезност, а глупавите напразно те обсипват с дарове. 14Нямаш полза от дарове на глупав
20:14 В някои гръцки ръкописи е добавено: „както и завистникът заради затруднението си“.
– с едно око дава, а с много очаква да вземе.
15Малко ще ти даде, а много ще ти натяква и ще отвори уста като глашатай. Днес ще даде назаем, а утре ще го поиска обратно. Такъв човек става омразен. 16Глупавият ще си рече: „Нямам си приятел, няма благодарност за добрините ми. 17Ядат ми хляба, а имат зли езици.“Колко пъти и кой ли няма да се присмее на такъв?
20:17 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Защото онова, което притежава, не го е придобил с разум; а за онова, което не притежава, не му се мисли“.

18 По-добре да се подхлъзнеш на земята, отколкото да ти се изплъзне дума от езика. Така бързо ще дойде и гибелта на онези, които вършат злини. 19Неуместно изречената дума е като неприятния човек – винаги е в устата на невежите. 20 f  На никого не се нрави пословицата от устата на глупав човек, защото е казана не на място.

21 Някой се въздържа от грях поради немотия и той ще спи с чиста съвест. 22 g  Някой погубва себе си от срам, че не може да се опълчи против неразумен човек. 23Някой от срам дава обещание на приятел и ненужно си спечелва враг у него, когато не може да го спази.

24 h  Лъжата за човека е лош порок, тя е винаги в устата на невежия. 25По-добре крадец, отколкото някой, свикнал винаги да лъже. Но и за двамата е отредена гибел. 26Лъжливият човек по нрав е непочтен и позорът винаги ще го съпътства.

Наставления

27 Мъдрият ще бъде почитан сред малките и разумният човек ще се харесва на знатните. 28 i  Който обработва земята, ще увеличи купните си, а който се харесва на знатните, ще му бъде простено, ако стори неправда.

29 j  Гощавки и подаръци заслепяват очите на мъдрите и като намордник на устата възпират справедливите укори.

30 k  Несподелена мъдрост и укрито съкровище – каква полза и от двете? 31По-добре човек, който прикрива глупостта си, отколкото човек, който прикрива мъдростта си
20:31 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 32 По-добре непрестанно да се допитваш до Господа, отколкото да живееш без Господ“.
.
Copyright information for BulCont