Sir 21

Поведението на разумния

1 Синко, ако си съгрешил, не прибавяй повече грехове, а се помоли за предишните. 2Бягай от грях като от змия! Защото, ако се приближиш до него, ще те ухапе.
21:2 В Синодалната Библия текстът: „Зъбите му са зъби на лъв, които унищожават душите на хората“е 21:3.
Зъбите му са зъби на лъв, които унищожават душите на хората.
3 b  Всяко беззаконие е като двуостър меч, за рана от него няма изцеление. 4Наглост и високомерие опустошават богатството. Така опустява и домът на горделивия. 5 c  Господ чува молитвата от устата на сиромах и решението Му идва скоро. 6 d  Който мрази укорите, върви по следите на грешника, а който има страхопочитание към Господа, ще се обърне към Него със сърцето си. 7Силният в думите се познава отдалече, но разумният вижда къде се заблуждава той. 8Който си прави къща с чужди пари, все едно събира камъни за гроба си. 9 e  Сборището на нечестивите е като куп кълчищна дреб – техният край е в огнените пламъци. 10 f  Пътят на грешниците е постлан с камъни, но в края му е пропастта към ада.

Мъдрият и неразумният

11 Който спазва закона, владее своите мисли,
21:11 В Синодалната Библия текстът: „страхопочитанието пред Господа е мъдрост“е 21:13.
а страхопочитанието пред Господа е мъдрост.
12У когото няма заложби, няма да се научи, но има заложби, които носят много горчивина. 13 h  Знанието на мъдрия е като прииждаща вода и съветът му е живителен извор. 14Отвътре глупавият е като пробита делва – не задържа никакво знание.

15 Ако разумен чуе мъдра дума, изказва похвала и добавя нещо към нея. Но когато я чуе лекомислен, тя не му допада и той я отхвърля зад себе си. 16Обяснението на глупавия е като товар при пътуване, докато думите на разумния са благодат. 17Речта на разумния е желана в събранието, а думите му се осмислят със сърцето.

18 За глупавия мъдростта е като разорен дом, а знанията на неразумния са думи без смисъл. 19За неразумните образованието е като окови за краката и верига за дясната ръка. 20Когато се смее глупав, смее се с цяло гърло, а благоразумният едва тихо се усмихва. 21Образованието е като златен накит за разумния и като скъпоценна гривна за дясната ръка. 22Кракът на глупавия бързо пристъпва в къщата, докато опитният човек скромно изчаква да го поканят. 23Неразумният надзърта през вратата в къщата, а благовъзпитаният се спира отвън. 24Невъзпитано е за един човек да подслушва при вратата и благоразумният би се засрамил от такава непочтеност.

25 Устата на бъбривите са пълни с глупавите им слова, а думите на разумните са добре премерени. 26Сърцето е в устата на глупавите, а устата на мъдрите е в сърцето. 27Когато нечестивец проклина Сатана, сам себе си проклина. 28Клеветникът осквернява душата си и ще бъде мразен навред, където живее.
Copyright information for BulCont