b Сир. 7:24
c Пр. 23:13-14 ; Сир. 30:1-2 , 12
k Сир. 19:13-17
o Пс. 141:3 ; Сир. 28:24-26

Sir 22

1Ленивият прилича на камък, изцапан с нечистотии – всеки ще се погнуси от зловонието му. 2Ленивият прилича на говежди тор – всеки, който го повдигне, ще отърси ръка.

Непрокопсаните деца и неразбраните хора

3 a  Невъзпитан син е срам за баща си, а такава дъщеря е позор. 4 b  Разумната дъщеря ще си придобие мъж, а която няма срам, причинява тъга на баща си. 5Безочливата позори баща и мъж, но и от двамата няма да бъде уважавана. 6 c  Разказ не навреме е като музика по време на скръб, но наказание и възпитание по всяко време е проява на мъдрост
22:6 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 7 Деца, които изкарват прехраната си чрез благочестив живот, не приличат на хора от обикновено потекло; 8 а невъзпитаните и горделиви деца петнят достойнството на благородните си родители“.
.

9
22:9 В Синодалната Библия 22:9 е 22:7.
Да поучаваш глупав е като да слепваш парчета от гърне или да будиш заспал от дълбок сън.
10Да обясняваш нещо на глупав е като да обясняваш на задрямал – като свършиш, ще те попита: „Какво рече?“ 11Плачи над умрял, защото светлината е угаснала за него, плачи и над глупав, защото разумът е угаснал за него.
22:11 В Синодалната Библия текстът: „Не плачи толкова за умрял, защото той е намерил покой, докато животът на глупавия е по-лош от смъртта“е 22:10.
Не плачи толкова за умрял, защото той е намерил покой, докато животът на глупавия е по-лош от смъртта.
12Умрелия го жалят седем дена, а глупавия и нечестивия – през всичките дни на живота му.

13 С неразбран човек много не говори и не ходи при неразумен.
22:13 В Синодалната Библия текстът: „Пази се от него, за да нямаш неприятности и да не се омърсиш от общуването с него“е 22:13.
Пази се от него, за да нямаш неприятности и да не се омърсиш от общуването с него.
22:13 В Синодалната Библия текстът: „Стой настрани от него и ще намериш покой; така няма да ти досажда с безумията си“е 22:14.
Стой настрани от него и ще намериш покой, така няма да ти досажда с безумията си.
14Какво тежи повече от олово и как се нарича то, ако не глупак? 15 i  Пясък, сол и желязо са по-лек товар, отколкото неразумен човек.

16 Както здраво свързани греди не позволяват къщата да рухне при земетръс, така и сърцето, което се опира на обмислено решение, никога не изпитва колебание. 17Сърце, което се опира на разумно решение, е като здрава пясъчна мазилка върху изгладена стена. 18Колове, забити на височина, не устояват на вятъра.
22:18 В Синодалната Библия текстът: „Така и боязливото сърце, обзето от глупаво решение, не устоява на страховете“е 22:20.
Така и боязливото сърце, обзето от глупаво решение, не устоява на страховете.

Верността на мъдрия

19 Който наранява окото, предизвиква сълзи, а който наранява сърцето – разкрива чувствата в него. 20Който хвърля камък по птици, ще ги прогони, а който хули приятел, ще разруши приятелството. 21 k  Дори и меч да си извадил срещу приятел, не губи надежда, защото не всичко е загубено. 22Дори да си отворил уста против приятел, не се отчайвай, защото има път към помирение.
22:22 В Синодалната Библия текстът: „Само хула, надменност, издаване на тайна и коварно злодейство могат да прогонят всеки приятел“е 22:25.
Само хула, надменност, издаване на тайна и коварно злодейство могат да прогонят всеки приятел.

23 Бъди верен на ближния си, докато е сиромах, за да се радваш с него и когато забогатее.
22:23 В Синодалната Библия текстът: „Бъди с него, когато се намира в беда, за да получиш дял от имота му“е 22:27.
Бъди с него, когато се намира в беда, за да получиш дял от имота му
22:23 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Не трябва да се презира онзи, който изглежда беден; не трябва да се възхищаваме и на богатия, ако е празноглав“.
.
24Както преди пламъка в огнището се появяват дим и пушек, така и пререканията – преди да се пролее кръв. 25Няма да се срамувам да браня приятел и от лицето му няма да се скрия. 26Ако пък заради него ме сполети зло, тогава всеки, който чуе, ще го отбягва.

Молитва за постигане на самообладание

27 o  Кой ще ми постави стража пред устата и сигурен печат на устните ми, за да не достигна до падение заради необмислени думи и да не ме погуби езикът ми?
Copyright information for BulCont