Sir 23

1Господи, Отче и Владико на моя живот! Не ме оставяй на волята на необмислени думи и не ми позволявай чрез тях да достигна до падение. 2Кой ще приготви бич за помислите ми и напътствие към мъдрост за сърцето ми, за да не щадят те прегрешенията ми и да не гледат през пръсти на техните заблуди? 3Така прегрешенията ми няма да се множат, заблудите ми няма да растат и аз няма да падна унизен пред противниците си и да се зарадва над мене врагът ми. 4Господи, Отче и Боже на моя живот! Не допускай надменност в очите ми 5
23:5 В Синодалната Библия 23:5 е част от 23:4.
и отклонявай от мене желанията ми.
6Нека чревоугодието и сладострастието не ме завладеят и не предавай душата ми на безсрамие.

Поучения относно говоренето

7 Чуйте, деца, поука как да говорим. И който я съблюдава, няма да си има неприятности заради това. 8Заради думите си грешникът попада в беда, заради тях и клеветникът, и надменният пропадат. 9 b  Не привиквай устата си към клетва
23:9 В Синодалната Библия текстът: „и нека не ти става навик да назоваваш името на Светия“е 23:9.
и нека не ти става навик да назоваваш името на Светия.
10Защото както роб, когото постоянно наказват, не се избавя от рани, така и който се кълне постоянно в името на Светия, няма да се очисти от грях. 11Човек, който често се кълне, се изпълва с беззаконие и наказанието няма да напусне неговия дом.
23:11 В Синодалната Библия текстът: „Ако се кълне прибързано, грехът му ще тежи върху него. Ако се кълне необмислено, ще съгреши двойно“е 23:12.
Ако се кълне прибързано, грехът му ще тежи върху него. Ако се кълне необмислено, ще съгреши двойно.
23:11 В Синодалната Библия текстът: „Ако пък клетвата му е лъжлива, за него няма оправдание и домът му ще се изпълни със злини“е 23:13.
Ако пък клетвата му е лъжлива, за него няма оправдание и домът му ще се изпълни със злини.

12 Има слова, сякаш обгърнати със смърт, и нека те не съществуват сред потомците на Яков!
23:12 В Синодалната Библия текстът: „Благочестивите да странят от всички тях, за да не бъдат въвлечени в грехове“е 23:15.
Благочестивите да странят от всички тях, за да не бъдат въвлечени в грехове.
13Не привиквай устата си на груба, неучтива реч, защото такива думи пораждат грях. 14 g  Помни за баща си и майка си, когато стоиш сред знатни,
23:14 В Синодалната Библия текстът: „и недей се забравя пред тях, защото по навик може да изречеш нещо глупаво и тогава да пожелаеш по-скоро да не си се раждал, и да проклинаш деня на своето рождение“е 23:18.
и недей се забравя пред тях, защото по навик може да изречеш нещо глупаво и тогава да пожелаеш по-скоро да не си се раждал, и да проклинаш деня на своето рождение.
15Човек, навикнал на обидни думи, няма да се отучи до края на живота си от тях.

Греховете на сладострастието

16 Два вида хора трупат грехове, но и третият предизвиква гнева на Бога. 17Горещата от страст душа няма да угасне като пламнал огън, докато не изнемощее.
23:17 В Синодалната Библия текстът: „Човекът, който блудства със собствената си плът, няма да престане, докато огънят не догори“е 23:22.
Човекът, който блудства със собствената си плът, няма да престане, докато огънят не догори.
23:17 В Синодалната Библия текстът: „Всеки хляб се услажда на сладострастника – няма да се насити, докато умре“е 23:23.
Всеки хляб се услажда на сладострастника – няма да се насити, докато умре.
18 k  Човекът, който пренебрегва брачното ложе, тайно си казва: „Кой може да ме види?
23:18 В Синодалната Библия текстът: „Около мене мрак, стените ме скриват, никой не ме вижда. От какво да се боя? Всевишният няма да си спомни греховете ми“е 23:25.
Около мене мрак, стените ме скриват, никой не ме вижда. От какво да се боя? Всевишният няма да си спомни греховете ми.“
19 m  Той има страх от човешките очи,
23:19 В Синодалната Библия текстът: „а не знае, че очите на Господа са десет хиляди пъти по-сияйни от слънцето“е 23:27.
а не знае, че очите на Господа са десет хиляди пъти по-сияйни от слънцето,
23:19 В Синодалната Библия текстът: „наблюдават всички пътища на хората и проникват в най-скритите места“е 23:28.
наблюдават всички пътища на хората и проникват в най-скритите места.
20 p  На него Му е известно всичко, преди да го е сътворил, а така също и след като го е завършил. 21Такъв грешник ще бъде наказан на улицата пред целия град и ще бъде заловен там, където не е очаквал.

22 q  Така ще стане и с жената, напуснала мъжа си и придобила наследник от друг мъж. 23Първо, защото не се е подчинила на закона на Всевишния, второ, съгрешила е против своя мъж, и трето, извършила е прелюбодеяние и е придобила деца от друг мъж. 24Тя ще бъде изведена на съд пред народа, а децата ѝ ще бъдат подложени на наблюдение. 25Нейните деца няма да хванат корен и клоните ѝ няма да дадат плод. 26За нея ще си спомнят с проклятие и позорът ѝ няма да се заличи. 27А останалите хора ще разберат, че няма нищо по-добро от страхопочитанието пред Господа и нищо по-сладко от това – да спазваме Неговите заповеди
23:27 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 28 Ако имаш страхопочитание към Бога, ще имаш голяма почит; онзи, когото Той приеме, ще живее дълго“, като в Синодалната Библия текстът е 23:37.
.
Copyright information for BulCont