Sir 26

1 a  Щастлив е мъжът, който има добра жена. Броят на дните от живота му ще се удвои. 2 b  Порядъчната жена носи радост на мъжа си и ще изпълни с мир годините му. 3 c  Добра жена е великолепен дар, който се дава на онези, които имат страхопочитание пред Господа. 4Дали е богат, или пък сиромах, с нея сърцето е радостно, а лицето е винаги весело.

5 Три неща тревожат сърцето ми, а от четвърто лицето ми пребледнява:
26:5 В Синодалната Библия текстът: „градската мълва, разбунтуваната тълпа и клеветата – всички те са по-лоши от смъртта“е 26:6.
градската мълва, разбунтуваната тълпа и клеветата – всички те са по-лоши от смъртта.
6Но скръб и мъка за сърцето е жена, ревнива към друга жена,
26:6 В Синодалната Библия текстът: „и бичът на езика ѝ се прибавя към останалите злини“е 26:8.
и бичът на езика ѝ се прибавя към останалите злини.
7Злата жена е като волски хомот, който те тегли насам-натам. Който вземе такава, все едно скорпион държи. 8Жена, пристрастена към пиянство, е голямо тегло и тя не може да скрие своя позор. 9 f  Развратната жена се познава по играта на очите.

10 Постави строга охрана на дъщеря без свян, за да не открие възможност и да се възползва. 11Пази се от жена с безсрамни очи и недей се учудва, ако бъдеш измамен. 12Както измъчван от жажда пътник отваря уста и пие от всяка вода наблизо,
26:12 В Синодалната Библия текстът: „така и тя присяда до всяка шатра и отваря колчан пред всяка стрела“е 26:15.
така и тя присяда до всяка шатра и отваря колчан пред всяка стрела.

13 Прекрасната жена ще радва своя мъж, а уменията ѝ ще влеят здраве в тялото му. 14Кротката жена е дар от Господа, а благовъзпитаната душа няма цена. 15Срамежливата жена е изпълнена с благодат
26:15 В Синодалната Библия текстът: „и няма достойна мярка за нейната въздържаност“е 26:19.
и няма достойна мярка за нейната въздържаност.
16Като слънце, изгряло в Господните висини,
26:16 В Синодалната Библия текстът: „е хубостта на добрата жена сред подредбата на къщата ѝ“е 26:21.
е хубостта на добрата жена сред подредбата на къщата ѝ.
17Като ярко светило върху светия светилник е хубостта на нейното лице в зряла възраст. 18Като златни стълбове върху сребърни основи са прекрасните ѝ крака върху здравите ѝ пети
26:18 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 19 Синко, пази здравето си в разцвета на своята младост и не отдавай силите си на чужди жени. 20 Намериш ли в необятното поле плодородна земя, посей семето си с упование в своето потекло. 21 Тогава твоите потомци ще растат около тебе с гордото съзнание за благородния си произход. 22 Жена, която се продава, е смятана за измет, а омъжената жена е като кула на смъртта за онези, които търсят близостта ѝ. 23 На онзи, който нарушава Закона, се пада нечестива жена, а благочестивата е за онзи, който има страхопочитание пред Господа. 24 Безсрамната жена нехае за укорите, а срамежливата изпитва свян и към своя мъж. 25 Разпуснатата жена е като кучка, а която има срам, изпитва страхопочитание пред Господа. 26 Жена, която почита мъжа си, проявява според всички мъдрост, а която се отнася към него надменно и непочтително, всички смятат за нечестива. Блажен е мъжът, който има добра жена, защото броят на годините му ще се удвои. 27 Гласовитата и устата жена е като ечаща бойна тръба и животът на всеки мъж, принуден да търпи това, преминава в нестихваща война“.
.

Поучения

28 Две неща наскърбяват сърцето ми, а трето буди моя гняв:
26:28 В Синодалната Библия текстът: „войник, изпаднал в нищета, пренебрегвани разумни хора“е 26:25.
войник, изпаднал в нищета, пренебрегвани разумни хора
26:28 В Синодалната Библия текстът: „и обръщане от добродетел към грях, за което Господ е приготвил меч“е 26:26.
и обръщане от добродетел към грях, за което Господ е приготвил меч.

29 Търговец трудно ще се въздържи от грешка, а кръчмар няма да се избави от грях.
Copyright information for BulCont