Sir 27

1 a  Мнозина са вършили грях заради различни облаги и който иска да трупа богатство, си затваря очите. 2Както клинът се вбива между камъните, така и грехът се вмъква при продаване и купуване. 3Ако човек не живее в страхопочитание пред Господа, домът му скоро ще бъде разорен.

4 Когато отсяваме със сито, остава смет. Така е и със заблудите на човека, когато разсъждава. 5Глинени съдове се пробват в пещ, а човек се подлага на изпитание в разговор с него. 6 b  Както в плода се проявяват грижите за дървото, така и в словото – помислите на човешкото сърце. 7Не хвали човек, преди да е изказал мнение, защото това е изпитание за хората.

8 Ако настойчиво търсиш правдата, ще я намериш и ще се облечеш с нея като с разкошна дреха. 9Както птиците гнездят със себеподобни, така и истината идва при онези, които желаят да живеят с нея. 10 c  Както лъвът издебва плячката си, така и грехът – онези, които вършат неправда.

11 Словото на благочестивия винаги е мъдро, а глупавият се променя като месечина. 12Не си губи времето сред неразумни, а го прекарвай сред благоразумни. 13 d  Разговорът с глупавите е досаден, а смехът им издава греховна разпуснатост. 14Косата ти настръхва от речта на онези, които обичат клетвите, а от спора им трябва да си запушваш ушите. 15Спорът между надменни води до кръвопролитие, а хулите им са неприятни за слушане.

За чистотата на нравите

16 e  Който издава тайни, изгубва доверие и няма да си намери приятел по душа. 17Обичай приятеля си и му бъди верен!
27:17 В Синодалната Библия текстът: „Но издадеш ли тайните му, не го търси вече като приятел“е 27:18.
Но издадеш ли тайните му, не го търси вече като приятел.
18Защото както си загубил свой близък, така си загубил приятелството на ближния си. 19И както би изпуснал птичка от ръката си, така си изпуснал и ближния си и вече няма да го хванеш. 20Не тичай след него, защото той е избягал надалече като сърна от примка. 21Рана може да се превърже и за свада има помирение,
27:21 В Синодалната Библия текстът: „но който е издал тайни, за него няма надежда“е 27:23.
но който е издал тайни, за него няма надежда.

22 h  Който намига с око, крои злини и никой няма да го предпази от това. 23Пред очите ти ще те ласкае и ще се възхищава от думите ти,
27:23 В Синодалната Библия текстът: „а после ще се отметне от това, което е изрекъл, и чрез собствените ти думи ще ти създаде неприятности“е 27:26.
а после ще се отметне от това, което е изрекъл, и чрез собствените ти думи ще ти създаде неприятности.
24Много неща са ми омразни, но най-много такъв човек. Него и Господ ще намрази.

25 Който хвърля камък нагоре, върху главата си го хвърля, и който удря коварно, на себе си отваря рана. 26 j  Който копае яма, сам пада в нея, и който поставя примка, сам се хваща в нея. 27Който върши зло, върху него ще се стовари и няма да разбере откъде му е дошло. 28От надменния очаквай присмех и укор, но отмъщението го дебне като лъв. 29Които изпитват радост от нещастието на благочестивите, сами ще се хванат в тази примка и страдания ще ги съсипят преди смъртта им.

30 Злоба и гняв – те също носят позор, но който върши грехове, е обсебен от тях.
Copyright information for BulCont