Sir 28

За враждата и прошката

1 Отмъстителният ще получи наказание от Господа и Той ще наблюдава постоянно греховете му. 2 a  Прости на ближния си обидата и тогава, ако се помолиш, ще ти бъдат простени греховете. 3Човек таи гняв към човека, а търси прошка от Господа! 4 b  Към другите хора няма милост, а се моли за своите грехове! 5И макар да е само едно същество от плът, изпитва злоба. А кой ще прости греховете му? 6 c  Мисли за края и остави враждата, мисли за тлението и смъртта и спазвай Божиите заповеди! 7 d  Помни заповедите и не изпитвай омраза към ближния си,
28:7 В Синодалната Библия текстът: „помни Завета на Всевишния и прощавай за злото, сторено поради незнание“е 28:8.
помни завета на Всевишния и прощавай за злото, сторено поради незнание.

8 f  Въздържай се от спор и ще имаш по-малко грехове,
28:8 В Синодалната Библия текстът: „защото раздразнителният човек разпалва спора“е част от 28:10.
защото раздразнителният човек разпалва спора.
9 h  Грешният човек скарва приятели и хвърля клевети сред тези, които живеят в разбирателство. 10 i  Колкото повече дърва в огъня – толкова повече се разгаря, колкото повече неотстъпчивост – толкова по-голям спор се разпалва,
28:10 В Синодалната Библия текстът: „колкото по-влиятелен е човек – толкова повече се гневи, и колкото е по-богат – толкова повече проявява яростта си“е 28:12.
колкото по-влиятелен е човек – толкова повече се гневи, и колкото е по-богат – толкова повече проявява яростта си.
11Невъздържана разпра разпалва огън, а избухналата свада води до кръвопролитие. 12Ако раздухаш искра, ще пламне огън, ако плюеш върху нея, ще угасне. И едното, и другото излиза от твоята уста.

13 k  Клеветникът и доносникът да бъдат проклети, защото те са погубили мнозина, които мирно са живели. 14Клеветнически език е причинил на мнозина неприятности, прогонил ги е при други народи,
28:14 В Синодалната Библия текстът: „разорявал е укрепени градове, събарял е къщи на знатни“е 28:17.
разорявал е укрепени градове, събарял е къщи на знатни.
15Клеветнически език е пропъдил трудолюбиви жени и ги е лишил от плода на техните усилия. 16Който дава ухо на клеветата, няма да се въздържа и никога няма да живее спокойно. 17 m  Удар от бич оставя диря, а удар от дума троши кости. 18 n  Мнозина са паднали от остър меч, но повече са падналите от остър език. 19 o  Щастлив е онзи, който се е опазил от него, който не е изпитвал яростта му, който не е влачил хомота му и който не е бил окован във веригите му. 20Защото хомотът му е хомот железен, а веригите му – медни. 21Смърт от клевета – това е позорът, и адът е по-добър от него.

22 Но тя няма власт над благочестивите и те няма да изгорят в пламъка ѝ. 23А които изоставят Господа, ще паднат в него, той ще се разгори в тях и няма да угасне. Той ще се нахвърли върху тях като лъв и като леопард и ще ги разкъса.

24 Ето ти ограждаш имота си с тръни
28:24 В Синодалната Библия текстът: „и връзваш възел на среброто и на златото си“е 28:28.
и връзваш възел на среброто и на златото си!
25Направи тогава и за думите си теглилка с мерки, а на устата си сложи врата с ключалка! 26Пази се да не се подхлъзнеш заради езика си и да паднеш пред онези, които ти кроят зло.
Copyright information for BulCont