b Сир. 8:12
f Вт. 15:11 ; Тов. 12:8-9 ; Сир. 3:30-4:10 ; 7:32-36 ; Мт. 6:1-4
i Тов. 4:9-11 ; Лк. 16:9
j Пр. 6:1-5 ; 11:15 ; Сир. 8:13
k Сир. 39:26 ; 1 Тим. 6:8

Sir 29

Даването назаем и поръчителството

1 a  Който е милостив, дава назаем на ближния си, и който му подава ръка за подкрепа, спазва Божиите заповеди. 2Давай назаем на ближния, когато е в нужда, но и ти сам връщай навреме на ближния си. 3Дръж твърдо на думата си, за да ти имат доверие, и винаги ще получиш онова, от което имаш нужда. 4 b  Мнозина са смятали заема като изгода и са причинили огорчение на онези, които са им помогнали. 5Докато получи нещо, ще целува ръка и ще обсипва ближния с ласкателни думи заради парите му,
29:5 В Синодалната Библия текстът: „но дойде ли време за връщане, ще започне да отлага и да изразява съжаление, че времената били трудни“е 29:6.
но дойде ли време за връщане, ще започне да отлага и да изразява съжаление, че времената били трудни.
6Ако е в състояние да ги върне, ще донесе едва половината и ще сметне това за изгода,
29:6 В Синодалната Библия текстът: „ако не – ще го лиши от парите му и без да иска, ще си спечели в него враг“е 29:8.
ако не – ще го лиши от парите му и без да иска, ще си спечели в него враг.
29:6 В Синодалната Библия текстът: „С проклятия и хули ще му се отплати и вместо с почит, ще му отвърне с неуважение“е 29:9.
С проклятия и хули ще му се отплати и вместо с почит, ще му отвърне с неуважение.
7Затова мнозина отказват заем не от коравосърдечие, а защото се боят от загуби.

8 f  Все пак бъди великодушен към бедния и не протакай твоето благодеяние. 9Помогни на сиромаха, както Господ повелява, и не го отпращай с празни ръце, когато е в нужда. 10 g  Пръскай сребро за брат и приятел и не го оставяй да ръждяса под камъка без полза. 11 h  Използвай богатството си, както повелява Всевишният, и това ще ти донесе повече полза от златото. 12 i  Заключи своите благодеяния в съкровищницата си и те ще те избавят от всяко зло. 13Те ще те защитят от врага по-добре, отколкото здрав щит и тежко копие.

14 j  Добрият човек ще поръчителства за ближния си, а онзи, който е загубил срам, ще го изостави. 15Не забравяй благодеянията на своя поръчител, защото той е заложил живота си за тебе. 16Грешникът ще разори поръчителя си, а неблагодарният в душата си ще остави в беда своя избавител. 17Поръчителството е довело до разорение мнозина заможни и ги е хвърляло сред опасности като морска вълна. 18То е прогонило от дома способни мъже, за да се скитат сред чужди народи. 19Грешник, който поеме поръчителство и търси печалба, ще попадне в съда. 20Помагай на ближния според силите си, но се пази да не бъдеш подведен.

Животът сред свои и сред чужди

21 k  Най-необходими за живота са вода и хляб, облекло и дом, скриващи всекидневието ти. 22По-добре сиромашки живот под дъсчен покрив, отколкото разкошни гощавки в чужди къщи. 23Бъди доволен и на малко, и на много, защото не слушаш чуждите упреци. 24 l  Тягостен е животът от къща на къща. Щом си пришълец, и уста не можеш да отвориш. 25Ще поднасяш пиене и ядене, без да ти благодарят, а на това отгоре и горчиви думи ще чуеш: 26„Ела тук, пришълецо, приготви трапезата и ми донеси, каквото ти се намира за ядене.“ 27„Махай се, пришълецо, важен гост очаквам. Брат ми идва на гости, трябва ми къщата.“ 28Тежки за чувствителния човек са тези упреци за подслон или обидите за даден заем.
Copyright information for BulCont