Sir 3

Почитта към родителите

1 a  Деца, послушайте баща си и постъпвайте така, за да се спасите. 2Защото Господ е издигнал в дълг почитта на децата към бащата и е утвърдил правата на майката над синовете. 3Който почита баща си, ще се очисти от грехове, 4а който уважава майка си – все едно че е придобил съкровище. 5Който почита баща си, ще има радост от децата си и когато се моли, молитвата му ще бъде чута. 6Който уважава баща си, ще има дълъг живот, и който слуша Господа, ще бъде утеха за майка си 7
3:7 В някои гръцки ръкописи 3:7 започва по следния начин: „Който има страхопочитание към Господа, ще отдаде почит на баща си“.
и ще служи като на господари на тези, които са го родили.
8 c  С дела и думи почитай баща си, за да получиш неговата благословия. 9 d  Защото бащиното благословение укрепва домовете на децата, а майчината клетва разрушава до основа.

10 Не търси слава, като унижаваш баща си, защото унижението на твоя баща не е слава за тебе. 11 e  Защото славата на човека идва от почитта към баща му, а неуважението към майката е позор за децата. 12 f  Синко, прибери на старини баща си и не го огорчавай, докато е жив. 13И макар разумът му да отслабва, проявявай снизхождение и в разцвета на силите си не се отнасяй към него пренебрежително. 14Защото милосърдието към баща ти няма да бъде забравено и въпреки греховете ти благоденствието в дома ти ще нарасне. 15В деня на твоята скръб ще си спомнят за тебе. И твоите грехове ще се стопят, както лед от топлина. 16 g  Който изостави баща си, постъпва като богохулник, а който гневи майка си, е проклет от Господа.

Смирението

17 Синко, върши делата си скромно и ще бъдеш обичан от всеки, който е мил на Бога. 18 h  Колкото повече си възвеличаван, толкова повече проявявай смирение и ще намериш благоволение от Господа
3:18 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 19 Мнозина са въздигани и прославяни, но Той открива тайните Си на смирените“.
,
20защото голямо е могъществото на Господа и Той се прославя от смирените. 21 j  Не се стреми към неща, непосилни за тебе, не се опитвай да преценяваш онова, което е по-могъщо от тебе. 22Това, което е отредено за тебе, то да ти е в ума, а което е скрито – не ти е потребно. 23С дела, които не са по твоите сили, не се занимавай. Предостатъчно за човешкия разум е това, което ти е разкрито. 24Защото мнозина са се заблудили в своите догадки, а погрешни представи са замъглили разсъдъка им
3:24 В някои гръцки ръкописи е добавено: „ 25 Ако нямаш очи, лишен си от светлина, но ако ти липсва знание, лишен си от всичко“.
.

26 l  Жестокото сърце накрая зле ще си изпати и който се стреми към опасност, ще попадне в нея. 27Жестокото сърце ще понесе тежки скърби и грешникът ще трупа грях върху грях. 28За горделивия няма лек в изпитанията, защото плевелът на злото дълбоко се е вкоренил у него. 29Сърцето на разумния ще разбере притчата и мъдрият се стреми внимателно да слуша.

30 m  Водата гаси запаления огън, а милосърдието очиства греховете. 31 n  Който отвръща на благодеянията, мисли за бъдещето и когато попадне в беда, ще намери опора.
Copyright information for BulCont