Sir 30

Възпитанието на децата

1 a  Който обича сина си, нека го наказва постоянно, за да може накрая той да му носи радост. 2Който се грижи за възпитанието на сина си, ще има подкрепа от него и ще се хвали с него сред познати. 3Който поучава сина си, събужда завист у врага, а пред приятели се гордее заради него. 4Умре ли баща му, все едно че не е умрял, защото е оставил син като себе си. 5Докато е бил жив, той го е гледал и му се е радвал, а когато е умирал, не е изпитвал тъга. 6За враговете той оставя в него отмъстител, а за приятелите – такъв, който да им бъде признателен.

7 Който глези сина си, ще му превързва раните и при всеки негов вик страх ще свива сърцето му. 8Както необязденият кон е буен, така и синът, оставен без надзор, става своеволен. 9Глезиш ли прекалено дете, ще те изненада неприятно; заиграеш ли се дълго с него, ще те огорчи. 10Не се смей заедно с него, за да не ти е тъжно заради него и накрая да скърцаш със зъби от яд. 11Не му предоставяй на младини свобода
30:11 В някои гръцки ръкописи е добавено: „и не си затваряй очите пред грешките му“.
.
12
30:12 В някои гръцки ръкописи 30:12 започва по следния начин: „Превий му врата на младини“.
Налагай го по гърба, докато е невръстен, иначе своенравно няма да ти се подчинява и ще ти донесе страдание.
13Полагай усилия за възпитанието на сина си и работи върху неговата личност, за да не гледаш с огорчение непристойното му поведение.

Здраве и богатство

14 По-добре сиромах, здрав и изпълнен със сили, отколкото богат, но със сломено от болести тяло. 15Здравето и силата са по-скъпи от всяко злато и силното тяло е по-ценно от неоценимо богатство. 16Няма богатство, по-добро от телесното здраве, и няма радост, по-голяма от радостта на сърцето. 17По-добре смърт, отколкото нещастен живот, и вечен покой, отколкото продължителна болест. 18Лакомства, поднесени към затворената уста на болен, са като ястия, сложени на гроб. 19 d  Каква е ползата от жертвената храна за идола, щом нито яде, нито долавя миризма?
30:19 В Синодалната Библия текстът: „Така и онзи, когото Господ преследва с болест“е 30:20.
Така и онзи, когото Господ преследва с болест,
20 f  гледа с очи и въздиша така, както въздиша скопец, прегърнал девица.

21 Не предавай душата си на скръб и не се измъчвай вътрешно. 22 g  Радост в сърцето – това е животът на човека, а веселият нрав му носи дълголетие. 23Обичай живота, търси утеха за сърцето си и прогонвай скръбта далеч от себе си,
30:23 В Синодалната Библия текстът: „защото скръбта е погубила мнозина и от нея няма полза“е 30:25.
защото скръбта е погубила мнозина и от нея няма полза.
24Завистта и гневът съкращават дните, а грижите преждевременно състаряват. 25 i  Онзи, който е с открито и добро сърце, се грижи за храната си.
Copyright information for BulCont