Sir 32

1Ако са те избрали за уредник на гощавката, не се възгордявай. Бъди сред другите като един от тях,
32:1 В Синодалната Библия текстът: „погрижи се за останалите и тогава седни“е част от 32:2.
погрижи се за останалите и тогава седни.
2След като изпълниш всичките си задължения, заеми мястото си,
32:2 В Синодалната Библия текстът: „за да им се порадваш и да бъдеш удостоен с венец за добрия порядък“е 32:3.
за да им се порадваш и да бъдеш удостоен с венец за добрия порядък.

3 На тебе, старейшино, прилича да водиш разговора,
32:3 В Синодалната Библия текстът: „но само за неща, които добре познаваш, и то без да пречиш на музиката“е 32:5.
но само за неща, които добре познаваш, и то без да пречиш на музиката.
4Когато се слуша музика, откажи се от пространни слова, времето не е подходящо за проява на мъдрост. 5Като рубин на златен накит е звученето на музика при гощавка с вино. 6Като смарагдов печат в златна обкова на пръстен е изящната мелодия за познавача на вино.

7 А ти, младежо, вземи думата само ако ти се наложи, и то, ако бъдеш запитан повторно. 8Изразявай се кратко, кажи много с малко думи. Прояви се като човек, който знае, но умее да мълчи. 9Не разговаряй със знатни като равен с равен и когато говорят старци, не ставай прекалено словоохотлив. 10 d  Пред гръм проблясва светкавица, а пред скромния върви доброто му дело. 11Навреме ставай от трапезата и не оставай последен. Не бъди лекомислен и веднага се прибери вкъщи. 12Там се забавлявай и прави, каквото ти дойде на ум, но се пази да не съгрешиш с надменна дума. 13И за всичко това благославяй Онзи, Който те е сътворил и обилно те дарява със Своите блага.

Живот според Божия закон

14 Който изпитва страхопочитание пред Господа, ще приеме и Неговото поучение, а онези, които от ранно утро се обръщат към Него, ще придобият Неговото благоволение. 15Който се стреми към закона, ще го открие в неговата пълнота, а лицемерният ще се препъне в него. 16 e  Които имат страхопочитание към Господа, ще открият истинското решение и справедливите им присъди ще греят като светлина. 17 f  Грешният човек бяга от изобличения и намира извинение, каквото на него му допада.

18 Разсъдливият човек не пренебрегва чуждо мнение, а безразсъдният и високомерният с нищо не се съобразяват. 19Не предприемай нищо, без да си размислил, за да не се разкайваш за това, което си извършил. 20 g  Не ходи по неравен път, за да не се спънеш в камъните. 21Не се доверявай на равния път 22
32:22 В Синодалната Библия 32:22 е част от 32:23.
и се пази от децата си.
23Във всяко дело се доверявай на собствената си съвест, защото и това се отнася към спазването на заповедите.

24 Който вярва в закона, съблюдава неговите заповеди, и който се уповава на Господа, няма да пропадне.
Copyright information for BulCont