Sir 34

Измамността на сънищата и страхът от Бога

1 Празните и измамни надежди са присъщи на безразсъдния човек, а съновиденията окриляват неразумните. 2Вярващият в сънища е като онзи, който иска да хване сянката или тича след вятъра. 3Видението насън е също като огледалния образ на лицето. 4 a  От нечисто какво чисто може да излезе? И от лъжа може ли да излезе истина? 5 b  Гадания, предсказания, сънища – това са празни работи, но сърцето се изпълва с мечти като у родилка. 6Ако те не са изпратени от Всевишния за предупреждение, не ги взимай присърце. 7Сънищата са вкарали мнозина в заблуда и надеждите им в тях са останали измамени. 8Законът се изпълнява без измама, а мъдростта добива съвършенство чрез устата на верните.

9 Който е странствал, знае много, и който е натрупал опит, говори разумни неща. 10Онзи, на когото липсва жизнен опит, знае малко, който е странствал, се е обогатил с умения. 11Много видях в своето странстване и зная повече от това, което мога да изкажа с думи. 12 c  Много пъти бях в смъртна опасност и благодарение на тези знания се спасявах. 13 d  Духът на онези, които имат страхопочитание пред Господа, ще живее, защото тяхната надежда е в Онзи, Който ги спасява. 14Който изпитва страхопочитание към Господа, от нищо няма да се уплаши и няма да загуби смелост, защото Той е неговата надежда. 15 e  Блажен е онзи, който има страхопочитание пред Господа. На Него се е доверил и Той е негова опора! 16 f  Очите на Господа са обърнати към онези, които Го обичат. Той е здрав щит и силна опора, закрила от пек и закрила от жега по пладне, защита при препъване и подкрепа при падение. 17Той възвисява душата, озарява очите, дава изцеление в живота и благословия.

Молитва и жертвоприношение

18 Който принася жертва от несправедлива печалба, приношението му е подигравка и даровете на престъпилите закона са неприемливи за Господа. 19Всевишният не проявява благосклонност към приношенията на нечестивите и не прощава греховете им заради много жертвоприношения. 20Който принася жертви от имота на сиромаси, все едно принася в жертва син пред баща му. 21Оскъдният хляб е живот за сиромасите; който го отнема, е убиец. 22 g  Погубва ближния си онзи, който му отнема прехраната, и пролива кръв онзи, който лишава наемен работник от заплата.

23 Когато един гради, а друг разваля, каква полза ще имат те за себе си освен умората? 24Когато един се моли, а друг проклина, в чий глас ще се вслуша Господ? 25 h  Ако някой, осквернен от мъртъв, се измие, но пак се докосне до него, каква полза от умиването му? 26Така и човек, който пости за греховете си, но пак отива да върши същото – кой ще чуе молитвата му и каква полза от такова смирение?
Copyright information for BulCont