Sir 35

1 a  Който съблюдава закона, извършва повече жертвоприношения, а който спазва заповедите, той принася жертва за спасение. 2Който проявява благодарност, принася като жертва най-хубавото брашно, и който проявява милосърдие, принася благодарствена жертва. 3На Господа е приятно, ако страним от злото, и Той е милостив, ако избягваме неправдите. 4 b  Но не се появявай пред Господа с празни ръце, защото заповедта изисква всичко това. 5 c  Приношението на праведния обогатява олтара и уханието му се въздига към Всевишния. 6Жертвата на праведния човек е приятна и споменът за нея няма да потъне в забрава. 7 d  С ведър поглед прославяй Господа и не пести жертвените дарове в ръцете си. 8 e  Нека лицето ти сияе при всеки дар и с радост посвещавай десятъка си в знак на благодарност. 9 f  Давай на Всевишния така, както Той ти дава – с ведър поглед и колкото имаш, 10защото Господ щедро се отплаща и седемкратно ще ти въздаде.

11 g  Не се опитвай да Го подкупиш с дарове, Той няма да ги приеме. Не се надявай на жертва, придобита чрез неправда, 12защото Господ е съдия и за него положението на човека няма значение. 13Той не се отнася предубедено към сиромаха и ще чуе молбата на онеправдания. 14 h  Той няма да пренебрегне молбата на сирака, нито на вдовицата, когато отправи воплите си към Него. 15Нима по бузите на вдовицата не се стичат сълзи и тя не ридае против онзи, който ги е причинил?

16 Който служи на Бога, ще бъде приет благосклонно и молбата му ще стигне до облаците. 17Молитвата на смирения ще проникне през облаците и той няма да се утеши, докато тя не достигне до Бога. 18Той няма да отстъпи, докато Всевишният не погледне благосклонно, не отсъди справедливо и не произнесе решение.

19 И Господ няма да закъснее и няма да прояви търпение към онези, 20
35:20 В Синодалната Библия текстът: „които вършат жестокости, докато не строши костите им е част“е 25:19.
които вършат жестокости, докато не строши костите им. Той ще накаже и народите,
21
35:21 В Синодалната Библия 35:21 е част от 35:20.
докато изтреби всички потисници и строши скиптрите на вършещите неправда,
22
35:22 В Синодалната Библия 35:22 е част от 35:20.
докато въздаде на всеки според делата му и отсъди за постъпките на хората според мислите им.
23Той ще подложи на съд Своя народ и ще го зарадва със Своята милост. 24Благотворна е Божията милост по време на скръб, както дъждовните облаци по време на суша.
Copyright information for BulCont