c Сир. 7:36 ; 28:6 ; 30:21

Sir 38

1Почитай лекаря заради необходимостта от него, защото и него Господ е създал. 2Да лекува му е дадено от Всевишния, а дарове получава от царя. 3Знанието на лекаря ще го въздигне и ще бъде на почит сред знатните хора. 4Господ е създал от земята лекарства и разумният човек не ги пренебрегва. 5 a  Нали чрез дърво водата стана сладка, за да се опознае Неговата сила? 6Затова Той е дал знание на хората, за да Го прославят заради чудотворните Му дела. 7Чрез тях лекарят лекува и премахва болестите,
38:7 В Синодалната Библия текстът: „от тях билкарят приготвя лечебната смес“е част от 38:8.
от тях билкарят приготвя лечебната смес
8и делата Му не спират, чрез тях идва изцеление за всички на земята.

9 Синко, когато си болен, не проявявай нехайство, а се моли на Господ и Той ще те излекува. 10Остави греховния живот, протегни ръце към правдата и очисти сърцето си от всякакъв грях. 11Принеси благоухание и възпоменателна жертва от най-хубавото брашно и направи тлъсто жертвоприношение, като проявиш щедрост. 12Нека и лекар да присъства, Господ и него е създал. Той не бива да е далеч от тебе, защото имаш нужда от него. 13Понякога и в ръцете на лекарите се намира добър изход, 14защото и те се молят на Господа да се справят с болестта и да намерят лек за нея, за да бъде продължен животът. 15Но да попадне в ръцете на лекаря онзи, който върши грях към своя Творец!

16 Синко, пролей сълзи над умрелия и започни да го оплакваш като човек, изпитващ дълбока скръб. Повий тялото му, както е според обичая, и не стой безучастен при неговото погребение. 17С горчиви сълзи и горещи ридания скърби за него според заслугите му – ден или два, за да не злословят за тебе, а след това търси утеха от скръбта. 18Скръбта и смърт причинява, и скръб в сърцето сломява човека. 19Където е нещастието, там е и скръбта, а животът в нищета тегне на сърцето. 20 c  Не предавай сърцето си на скръб, отърси се от нея и помни, че и твоят край ще дойде. 21 d  Не забравяй, че връщане няма. И на него няма да помогнеш, и на себе си ще навредиш. 22Помни присъдата му, защото тя е също като твоята: „Вчера мене, днес – тебе.“ 23Когато мъртвият е намерил покой, дай покой на паметта му и се утеши, щом душата му го е напуснала.

Образованият човек и обществото

24 Почивката е благоприятно време за образования човек да придобие мъдрост. И който не е зает с друга дейност, може да се посвети на мъдростта. 25Как може да стане мъдър онзи, който върви след ралото, обича да размахва остена като копие, да кара волове и да наблюдава какво вършат, и говори само за юници. 26Сърцето си влага в браздите и сън не спи, за да храни телиците.

27 Така всеки занаятчия и предприемач превръща нощта в ден. Гравьорът вае печати и се бави, за да ги направи изкусно разнообразни.
38:27 В Синодалната Библия текстът: „Той влага сърцето си, за да направи рисунката подобна на образеца, и сън не спи, докато не завърши произведението си“е 38:28.
Той влага сърцето си, за да направи рисунката подобна на образеца, и сън не спи, докато не завърши произведението си.

28 Така ковачът, седнал при наковалнята, е насочил мислите си към обработката на желязото. Димът от огъня изтощава тялото му и той непрестанно се бори с горещината от пещта.
38:28 В Синодалната Библия текстът: „Звукът на чука кънти в ушите му, а неговите очи са вперени в съда, който е взел за образец“е 38:30.
Звукът на чука кънти в ушите му, а неговите очи са вперени в съда, който е взел за образец.
38:28 В Синодалната Библия текстът: „Той е вложил сърцето си в изработката и сън не спи, докато не го обработи докрай“е 38:31.
Той е вложил сърцето си в изработката и сън не спи, докато не го обработи докрай.

29 Така грънчарят, седнал над работата си, върти с краката си колелото.
38:29 В Синодалната Библия текстът: „Вниманието му изцяло е насочено върху онова, което прави, и всяко негово действие е точно премерено“е 38:33.
Вниманието му изцяло е насочено върху онова, което прави, и всяко негово действие е точно премерено.
30С ръката си вае глината, докато я размеква с крака.
38:30 В Синодалната Библия текстът: „Той влага сърцето си, за да ѝ придаде завършен вид, и сън не спи, за да изчисти пещта“е 38:35.
Той влага сърцето си, за да ѝ придаде завършен вид, и сън не спи, за да изчисти пещта.

31 Всички те се надяват на ръцете си и всеки е изкусен в своята работа. 32Без тях град не може да се построи, нито да се насели, нито да се посети. 33Но по волята на народа не са търсени и в събранието не достигат високи длъжности. Те не седят на съдийски стол, не разсъждават върху правни разпоредби, не обявяват наказания и присъди, от тях няма да чуеш поучителни слова. 34 j  Но те укрепват живота в света и молбата им е за успеха на техния занаят.
Copyright information for BulCont