a Сир. 34:11 ; 51:13
f Сир. 44:15
n Прем. 1:7-8 ; Сир. 15:18-19
o Сир. 33:14-15
p Сир. 29:21
s Йов 38:22-23 ; Сир. 39:17 ; 43:14

Sir 39

1Само онзи, който се е посветил на размисъл върху закона на Всевишния, ще издири мъдростта на всички предци и ще се отдаде на пророчествата. 2Той ще съхрани в паметта си казаното от именитите мъже, ще проникне в дълбокия смисъл на притчите. 3Ще изследва мислите, скрити в пословиците, и ще разсъждава върху загадките на притчите. 4 a  Ще служи сред знатни хора и ще се явява пред владетеля.
39:4 В Синодалната Библия текстът: „Ще пътува по земите на чужди народи, защото е изпитал и добро, и зло сред хората“е 39:5.
Ще пътува по земите на чужди народи, защото е изпитал и добро, и зло сред хората.
5От ранно утро ще посвети сърцето си на Господ, Който го е сътворил, ще застане молитвено пред Всевишния, ще отвори уста за молитва и ще моли за греховете си.

6 c  Ако това се понрави на Всемогъщия Господ, той ще се изпълни с дух на разум,
39:6 В Синодалната Библия текстът: „от речта му ще блика мъдрост и в молитва ще прославя Господа“е 39:8.
от речта му ще блика мъдрост и в молитва ще прославя Господа.
7Той ще проявява воля и разум и ще разсъждава върху Божиите тайни. 8Ще покаже мъдростта на своето учение и ще отдава възхвала на Закона, даден от Господа, когато сключи Завета. 9Мнозина ще прославят неговия ум и той никога няма да бъде забравен.
39:9 В Синодалната Библия текстът: „Споменът за него няма да загине и името му ще живее от поколение в поколение“е 39:12.
Споменът за него няма да загине и името му ще живее от поколение в поколение.
10 f  Народите ще говорят за неговата мъдрост, а обществото ще го величае. 11Докато бъде жив, името му ще е по-известно, отколкото на хиляди други, и то няма да помръкне, дори и да почине.

Възхвала на Бога

12 И понеже ме изпълват мисли, както луната се изпълва цяла със светлина, като размислих, реших да ги разкрия. 13 g  Изслушайте ме, благочестиви деца, и растете като роза, поникнала край брега на поток. 14Издавайте благоухание като ливан,
39:14 В Синодалната Библия текстът: „цъфтете като крин*, пръскайте благовоние, пейте песни“е 39:18.
цъфтете като крин, пръскайте благовоние,
39:14 В Синодалната Библия текстът: „пейте песни и благославяйте Господа за всичките Му дела“е 39:19.
пейте песни и благославяйте Господа за всичките Му дела.
15Величайте името Му, разгласявайте славата Му
39:15 В Синодалната Библия текстът: „с хвалебна песен на уста и с арфите си, и в прослава казвайте така“е 39:20.
с хвалебна песен на уста и с арфите си, и в прослава казвайте така:

16 k  „Всички дела на Господ са толкова добри и всяка Негова повеля ще се изпълни в определеното време.
39:16 В Синодалната Библия текстът: „Не може да се каже: „Какво е това? За какво е онова?“, защото всичко ще се разкрие в определеното му време“е 39:22.
Не може да се каже: „Какво е това? За какво е онова?“, защото всичко ще се разкрие в определеното му време.
17По Неговата дума водата се издигна като насип и по Неговата заповед се събра във водохранилища. 18 m  По Неговата разпоредба и благоволение става всичко и няма кой да Му попречи, когато иска да спаси. 19 n  Пред Него са делата на всеки човек и е невъзможно да се укриеш от очите Му. 20Той вижда от век във век и за Него няма нищо необяснимо. 21Не може да се рече: „Какво е това? За какво е онова?“, защото всичко сътворено има своето предназначение.

22 Неговата благодат се разлива като река, като наводнение напоява сушата. 23Народите са изпитали и гнева Му, когато превърна сладката вода в солена. 24Пътищата Му са лесни за благочестивите, а за езичниците са препятствие. 25 o  От самото начало е отредил за добрите доброто, а за грешниците – злото. 26 p  В живота човек има нужда преди всичко от вода, огън, желязо, сол, пшенично брашно, мляко, мед, сок от грозде, масло и облекло. 27 q  Всичко това служи за добро на благочестивите, но за грешниците се превръща в зло.

28 Има ветрове, които са създадени за наказание и в яростта си удрят по-силно от бич.
39:28 В Синодалната Библия текстът: „В определеното време те изливат мощта си и успокояват гнева на своя Създател“е 39:35.
В определеното време те изливат мощта си и успокояват гнева на своя Създател.
29Огън и градушка, глад и смърт – всичко това е създадено за наказание. 30Хищни зверове, скорпиони, змии, мечът, който наказва нечестивите с гибел, 31 s  ще се зарадват на повелята Му, готови на земята, когато потрябват, и щом настъпи техният миг, няма да престъпят думата Му.

32 Ето защо, убеден от самото начало в това, реших да запиша мислите си. 33Всички дела на Господа са добри и Той дарява навреме всичко, което е потребно, 34и не може да се каже: „Това е по-лошо от онова“, защото всичко ще бъде прославено в определено време.“ 35 t  Затова от все сърце и с песен на уста възпявайте и благославяйте името на Господа!
Copyright information for BulCont