Sir 4

Милосърдието

1 Синко, не лишавай бедния от необходимото за живот и не измъчвай нуждаещите се, които те гледат в очакване. 2Не наскърбявай гладна душа и не огорчавай човек в неговата оскъдица. 3 a  Не огорчавай вече наранено сърце и не се колебай да помогнеш на онзи, който се нуждае. 4 b  Не отказвай на угнетен, който моли за помощ, и не отвръщай лицето си от сиромах. 5Не отвръщай очи от просещ и не давай повод да те проклина, 6 c  защото, ако те проклина с горчивина в душата си, Онзи, Който го е сътворил, ще чуе молбата му.

7 Старай се да бъдеш приветлив сред хора и свеждай глава пред онзи, когото всички уважават. 8Изслушвай внимателно сиромаха и му отговаряй спокойно и любезно. 9 d  Избавяй онзи, с когото са се отнесли несправедливо, от ръката на несправедливия и не проявявай малодушие, когато се застъпваш за правдата. 10 e  На сираците бъди като баща, а на овдовялата им майка – като съпруг.
4:10 В Синодалната Библия текстът: „Така ще бъдеш като син на Всевишния и Той ще те възлюби повече от собствената ти майка“е 4:11.
Така ще бъдеш като син на Всевишния и Той ще те възлюби повече от собствената ти майка.

Мъдростта – път към истинския живот

11 g  Мъдростта въздига синовете си и подкрепя онези, които я търсят. 12 h  Който я обича, обича живота, и които стават рано заради нея, ще се изпълнят с радост. 13 i  Който я владее, ще наследи слава и където и да отиде, Господ ще го благослови. 14 j  Които служат на нея, служат на Светия Господ. И които нея обичат, тях Господ обича. 15Който я слуша, ще съди хората, и който ѝ бъде предан, ще живее в упование. 16Който ѝ се довери, ще я наследи и потомците му ще я владеят. 17 k  Защото отначало тя ще тръгне с него по криволичещи пътеки, ще всели у него страх и малодушие,
4:17 В Синодалната Библия тесктът: „ще го мъчи със строгото си възпитание и ще го поставя на изпитание със своите изисквания, докато напълно му се довери“е 4:19.
ще го мъчи със строгото си възпитание и ще го поставя на изпитание със своите изисквания, докато напълно му се довери.
18 m  Но после ще го поведе по правия път, ще го изпълни с радост
4:18 В Синодалната Библия текстът: „и ще му открие тайните си“е 4:21.
и ще му открие тайните си.
19Ако пък се отклони, тя ще го изостави и ще го предаде в ръцете на неговата гибел.

За истинския и лицемерния срам

20 Мисли в какво време живееш и се пази от зло,
4:20 В Синодалната Библия текстът: „за да не се срамуваш от самия себе си“е 4:24.
за да не се срамуваш от самия себе си.
21 p  Има срам, който води към грях, и има срам, който е слава и благодат. 22Не показвай пристрастие против волята си и не допускай срамът да те погуби. 23Не се въздържай да говориш, когато това е нужно, 24защото от думите се опознава мъдростта, а от разговора – възпитанието. 25Не се противопоставяй на истината и се засрами, ако проявиш невежество. 26 q  Не се срамувай да признаеш греховете си, не можеш да спреш течението на реката. 27Не се подчинявай на глупав човек и не показвай пристрастие към управниците. 28Сражавай се до смърт за истината и Господ Бог ще бъде до тебе в тази битка. 29Не бъди прибързан в думите си, а мързелив и нехаен в делата си. 30Не се дръж като лъв в своя дом, изпълнен с подозрение към слугите си.

Истинското отношение към богатството

31 r  Нека ръката ти да не бъде разтворена за вземане и свита за даване.
Copyright information for BulCont