d Бит. 6:13 ; Сир. 39:25 , 29
e Бит. 3:19 ; Пс. 146:4 ; Екл. 1:7 ; Сир. 41:10
f Прем. 4:3 ; Сир. 23:25
h Сир. 40:27
l Сир. 40:17

Sir 40

Човешката съдба

1 a  Много трудности са отредени за всеки човек и тежко е игото за потомците на Адам от деня на излизане от утробата на майка им до деня на връщане при майката на всички. 2Мисълта за бъдещето и за деня на смъртта всява у тях размисли и страх в сърцето. 3От седящия в славен престол до поваления в прах и пепел, 4от носещия пурпурна дреха и венец до облечения в дрипи – 5 b  у всеки има гняв, завист, смут, безпокойство, страх от смъртта, омраза и вражда. Дори когато почива в леглото, нощният сън разстройва ума му. 6Но почивка той почти няма. Затова и насън е нащрек, както денем,
40:6 В Синодалната Библия текстът: „и видения всяват смут в сърцето му, сякаш търси спасение в битка“е част от 40:7.
и видения всяват смут в сърцето му, сякаш търси спасение в битка.
7И тъкмо това да стане, той се събужда и не може да се начуди, че страхът му е бил за нищо.

8 Така е при всяко същество, от човека до добитъка, но при грешниците – седем пъти повече. 9Смърт, кръвопролитие, вражда, меч, беди, глад, опустошение, напасти – 10 d  всичко това бе предопределено за беззаконниците. За тях беше и потопът. 11 e  Всичко, което произлиза от земята, се връща в земята, и което произлиза от водата, се връща в морето.

Преходното и непреходното

12 Всеки подкуп и несправедливост ще бъдат изтребени и верността ще остане за вечни времена. 13Богатството на несправедливите ще пресъхне като река и ще заглъхне като силен гръм при проливен дъжд. 14Защото разтворят ли ръце да му се порадват, те го губят. Така и престъпниците накрая ги очаква гибел. 15 f  Синовете на нечестивите няма да оставят разклонено потомство, защото нечистият им корен е върху стръмна скала. 16 g  Те са като тръстика, която расте до всяка вода или бряг на река и се къса най-рано от всяка друга трева. 17 h  Добротата е като благословен рай и милосърдието пребъдва за вечни времена.

Висшите блага

18 Сладък е животът, ако имаш достатъчно имот или си трудолюбив, но най-добре е онзи, който е намерил съкровище. 19Деца и основаване на град увековечават името, но над едното и другото се смята непорочната жена. 20 i  Вино и музика веселят сърцето, но над едното и другото е любовта към мъдростта. 21Флейта и арфа правят напева благозвучен, но по-добра от двете е благата реч. 22Очите ти копнеят за хубост и прелест, но по-добра от тях е зеленината на посевите. 23Приятно е да се срещне приятел или съмишленик, но по-добро от двете – да се срещне жена с мъжа си. 24 j  Братя и настойници са за дни на тъга, но повече от тях помага милосърдието. 25Злато и сребро са опора за развитието, но по-добра опора от тях е добрият съвет. 26Богатство и сила възвисяват сърцето, но над тях е страхопочитанието пред Господа.
40:26 В Синодалната Библия текстът: „Който го има, нищо не му липсва и затова няма да търси помощ“е 40:27.
Който го има, нищо не му липсва и затова няма да търси помощ.
27 l  Страхопочитанието пред Господа е като благословен рай и закриля човека повече от всяка слава.

За просията

28 Синко, недей живя от просия. По-добре да умреш, отколкото да живееш като просяк. 29Който гледа към чужда трапеза, животът му не е живот. Той осквернява душата си с чужди ястия,
40:29 В Синодалната Библия текстът: „а разумният и благовъзпитан човек ще се предпази от това“е 40:31.
а разумният и благовъзпитан човек ще се предпази от това.
30Изпросеното се услажда в устата на безсрамника, но отвътре му гори като огън.
Copyright information for BulCont