g Йов 1:21 ; Сир. 40:11
j Сир. 20:30-31 ; Мт. 5:14-16
l Сир. 9:8

Sir 41

Смъртта

1 О, смърт! Колко горчиво е да си спомня за тебе човек, който спокойно си живее в своите владения,
41:1 В Синодалната Библия текстът: „човек без грижи, успял във всичко, който е все още здрав и се храни добре“е 41:2.
човек без грижи, успял във всичко, който е все още здрав и се храни добре.
2 b  О, смърт! Добра е твоята присъда за човек в лишения и изнемога,
41:2 В Синодалната Библия текстът: „който е вече твърде стар, отрупан с всякакви грижи, останал без надежда и изгубил търпение“е 41:4.
който е вече твърде стар, отрупан с всякакви грижи, останал без надежда и изгубил търпение.
3Не се бой от тази присъда на смъртта. Спомни си за своите предци и потомци. 4 d 
41:4 В Синодалната Библия текстът: „Това е присъда от Господ над всяка плът“е част от 41:5.
Това е присъда от Господ над всяка плът. Защо се отвръщаш от решението на Всевишния? Дали десет, сто или хиляда години –
41:4 В Синодалната Библия текстът: „в ада никой няма да ти търси сметка колко си живял“е 41:7.
в ада никой няма да ти търси сметка колко си живял.

5 Отвратителни деца са децата на грешниците и общуват със съседи нечестивци. 6Наследството на децата на грешниците ще се затрие, а позорът ще бъде вечен спътник на тяхното потомство. 7Нечестивият баща ще бъде укоряван от децата си, защото заради него те търпят позор. 8Горко ви, нечестиви хора, които сте изоставили закона на Всевишния Бог! 9Когато се раждате, за проклятие се раждате; когато умирате, проклятието не ви напуска. 10 g  Всичко, което произлиза от земята, в земята се връща. Така и нечестивите: от проклятие – към унищожение!

11 h  Скръбта на хората е заради телата им. А лошото име на грешниците не може да се заличи. 12 i  Грижи се за името си, защото то ще пребъде по-дълго от хиляди златни съкровища. 13И на добрия живот дните са преброени, но доброто име остава за вечни времена.

Срамът

14 j  Деца, следвайте напътствията ми в мир! Ако мъдростта е скрита и съкровището невидимо – каква полза от тях? 15По-добре постъпва човек, който крие глупостта си, отколкото човек, който крие мъдростта си. 16Така например трябва да се срамувате от нещата, които аз преценя.
41:16 В Синодалната Библия текстът: „Не всеки срам е уместен и не всичко се оценява правилно от всеки“е 41:20.
Не всеки срам е уместен и не всичко се оценява правилно от всеки.
17Срамувайте се от блудство пред баща и майка, а от лъжа – пред началник и господар, 18от престъпление – пред съдия и владетел, от беззаконие – пред събранието и народа, 19от неправда – пред съдружник и приятел, от кражба – пред страната и съседите си.

20 Срамувай се от това пред Божията истина и завета! Срамувай се да се облягаш с лакти на трапезата, 21да наскърбяваш, когато взимаш или даваш, да мълчиш, когато те поздравяват, 22да заглеждаш развратна жена, да отвръщаш лице от роднина, l  да отнемаш нечий дял или подарък, да таиш помисли към омъжена жена,
41:24 В Синодалната Библия текстът: „да задиряш слугинята си е част“от 41:26.
да задиряш слугинята си
41:24 В Синодалната Библия текстът: „и да се навърташ край постелята ѝ“е 41:27.
и да се навърташ край постелята ѝ, да отправяш обидни думи към приятели, а след като нещо си дал – да укоряваш,
41:26 В Синодалната Библия 41:26 е част от 41:29.
да повтаряш слухове и да издаваш тайни. Така наистина ще знаеш от какво да се срамуваш и ще спечелиш благоразположението на всеки човек.
Copyright information for BulCont