a Сир. 30:1 ; 33:25-27
d Сир. 16:21-23
e Екл. 3:14 ; Сир. 18:6 ; Рим. 11:34
g Екл. 3:1-8 ; Сир. 33:14-15

Sir 42

1Но ето кога срамът е неуместен и лицемерието води към грях. 2Не се срамувай да почиташ закона на Всевишния и завета, да произнесеш справедлива присъда за нечестивец, 3да спориш със съдружник или спътник и да даваш на другите наследството си, 4да са ти точни мерките и теглилките и да печелиш – много или малко, 5 a  да преговаряш с търговци за продажби, да възпитаваш строго децата си, да насиниш гърба на ленив слуга. 6Ако жена ти е лоша, добре е да слагаш печат, а където има много ръце – заключвай! 7Каквото предаваш, да бъде пресметнато и претеглено, всяко даване или вземане да бъде записвано. 8Не се срамувай да вразумяваш безразсъдния и глупавия и да осъждаш онзи, който на преклонна възраст прелюбодейства. Така ще се покажеш наистина като благовъзпитан и ще заслужиш одобрението на всеки човек.

Грижите на бащата за неговите дъщери

9 Един баща, макар и тайно, се безпокои за дъщеря си и тази грижа прогонва съня му – докато е млада, да не повехне, а като се омъжи, да не бъде намразена, 10докато е девойка, да не би да се опозори и да забременее в бащината си къща, а като се омъжи – да не наруши съпружеската вярност или да остане бездетна. 11Ако дъщеря ти е твърдоглава, усили контрола, за да не те направи за смях пред враговете, да тръгне мълва из града, да си в устата на хората и да те посрами пред събралото се множество. 12Не се заглеждай по човешка хубост и не се заседявай сред жени, 13защото както от дрехите излиза молец, така и от жената – женско коварство. 14По-добре лош мъж, отколкото ласкава жена, която да те опозори с безсрамието си.

Божието величие в творението

15 b  Ще припомня сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял. От словото на Господа са се явили делата Му. 16Сияйното слънце грее над всичко и славата на Господа изпълва творението Му. 17Дори на святите Си мъже не е предоставил способността да възвестят за всичките Му чудеса, които Господ Вседържител е утвърдил, така че вселената да съществува в Неговата слава. 18 c  Той вижда в бездната и в човешкото сърце и разбира измамите им. Защото Всевишният притежава знание за всичко и прониква в знаменията на вечността, 19възвестява миналото и бъдещето и открива следите на скритото. 20Нито една мисъл не Му убягва, нито една дума не остава скрита за Него.

21 d  e  Чрез Своята премъдрост е сътворил великите Си дела. Той съществува предвечно и ще пребъде за вечни времена.
42:21 В Синодалната Библия текстът: „Нито е станал по-голям, нито по-малък, нито е имал нужда от съветник“е 42:22.
Нито е станал по-голям, нито по-малък, нито е имал нужда от съветник.
22Колко пленителни са всичките Му дела и колко бляскаво е да се наблюдават. 23Те всички живеят и пребъдват за вечни времена и всички Му се подчиняват – винаги когато е необходимо. 24 g  Те всички са по двойки – едното противоположно на другото. И не е сътворил нищо напразно: 25едното подчертава съвършенството на другото. Нима някой би се наситил да гледа славата Му?
Copyright information for BulCont