Sir 43

1 a  Величествена висота, кристално чист небосвод, каква удивителна гледка за окото е небето! 2Щом се появи при изгрев, слънцето разкрива това чудно творение на Всевишния. 3А издигне ли се по пладне, изсушава земята и тогава кой би устоял на неговия пек? 4При топене и горене използват пещи. Но слънцето сипе тройно повече жар върху планините, обвива ги в огнен дим, а блясъкът на лъчите му заслепява очите. 5Велик е Господ, Който го е сътворил, и по Негова заповед то преминава по своя път.

6 b  И месечината изгрява в отреденото ѝ време – вечен знак за определяне на времето. 7Месечината е знак за деня на празника. Изпълни ли се със светлина, тя започва да намалява, докато изчезне. 8Месецът е получил името си от нея. Как чудно нараства и се променя тя –
43:8 В Синодалната Библия текстът: „светилник на небесното войнство, който блести на небесната твърд“е 43:9.
светилник на небесното войнство, който блести на небесната твърд.

9 d  Великолепието на небето, сиянието на звездите – каква блестяща украса във висините на Господа. 10Според словото на Светия те са подредени по чин и неуморно стоят на своята стража. 11 e  Погледни небесната дъга и прослави нейния Творец – как прекрасна е тя в своето сияние! 12С величествения си кръг тя обгръща небето, прострели са я ръцете на Всевишния.

13 f  По Негова повеля обилен сняг се сипе и светкавици проблясват, за да изпълнят присъдата Му. 14Тогава се отварят съкровищници и от тях облаци излитат като птици. 15 g  С мощта Си придава такава сила на облаците, че те се раздробяват на късчета градушка. 16Появи ли се, треперят планините, по волята Му духа южен вятър. 17От гръмовния Му глас земята трепери, бушува вятърът от север, носят се вихрушки. 18Той сипе сняг, който кръжи като птици и се спуска надолу като ято скакалци.
43:18 В Синодалната Библия текстът: „Искрящата му белота е изумителна за окото, а падащите снежинки пленяват сърцето“е 43:20.
Искрящата му белота е изумителна за окото, а падащите снежинки пленяват сърцето.
19 i  И скреж разсипва по земята като сол; и щом замръзне, става на иглички. 20Когато духне студеният вятър от север, лед сковава и водата. Той покрива цялата водна повърхност, сякаш водата е облечена в броня. 21А южният вятър опустошава планините, пали пустинята и като огън прегаря тревата. 22Но бързо изцеление за всичко е мъглата, а падналата роса избавя от зноя.

23 j  С повелята Си Той укротява морската бездна и посажда острови в нея. 24Онези, които плават в морето, разказват за опасностите му, а ние оставаме изумени, щом го чуем с ушите си. 25 k  Защото там има странни и удивителни създания, многообразие от всякакви животни, разни чудовища. 26 l  Чрез Него ангелите довеждат делата Му докрай и чрез Неговото слово всичко придобива определения ред.

27 m  Много можем да говорим, но пак няма да стигнем докрай. Затова да завършим с думите: „Той е всичко!“ 28 n  Откъде ще вземем сила, за да Го прославим? Той превъзхожда всичките Си дела! 29Страшен е Господ, несравнимо велик, дивна е Неговата мощ! 30Прославяйте Господа с хвалебствия – но и тогава Той ще бъде над тях.
43:30 В Синодалната Библия текстът: „Величайте Го с всичките си сили, без умора, защото и това няма да ви е достатъчно“е 43:33.
Величайте Го с всичките си сили, без умора, защото и това няма да ви е достатъчно.
31 p  Кой Го е видял, та да Го обясни? Кой може достойно да Го възвеличи? 32 q  Много неща, които са по-велики от това, остават скрити. Защото ние виждаме малка част от делата Му. 33 r  Всичко е сътворил Господ и е дарил мъдрост на благочестивите.
Copyright information for BulCont