Sir 44

Възхвала на предците

1 a  Нека сега възхвалим славните мъже и предците си по потекло. 2Господ им е отредил голяма слава чрез Своето величие още от самото начало. 3Те са властвали в своите царства и са били наричани силни мъже. Давали са разумни съвети и са притежавали пророческа дарба. 4Те са предвождали народа, когато е взимал решения, и са познавали Писанията му, поучавали са с мъдрите си думи. 5Те са съчинили изящни напеви и са ги записали. 6Мъже богати и надарени със сила, те мирно живеели в своите домове. 7Всички били на почит сред потомците си и прослава за своето време. 8Някои от тях са оставили име, така че продължават да възхваляват делата им.

9
44:9 В Синодалната Библия 44:9 е част от 44:8.
Но има и такива, за които не е останал спомен. Отишли са си, сякаш никога не са съществували. Станало е така, като че ли не са се раждали, нито пък децата им след тях.
10А достойни мъже са онези, чиито праведни дела не се забравят! 11В тяхното потомство пребъдва тяхното богатство – наследство за деца и внуци. 12 c 
44:12 В Синодалната Библия 43:12 е част от 43:10.
Техните потомци спазват Завета, а също и децата им заради предците.
13Потомството им ще пребъде за вечни времена и славата им няма да бъде заличена. 14Телата им са погребани в мир, а имената им ще живеят от поколение в поколение. 15 e  Хората ще разказват за тяхната мъдрост, а събралият се народ ще разгласява хвалебствия за тях.

Примерът на Енох

16 f  Енох се понрави на Господ и бе отнесен на небето като пример на покаяние за поколенията.

Безукорният Ной

17 g  Праведният Ной бе намерен за безукорен. По време на гнева той стана изкупление,
44:17 В Синодалната Библия текстът: „за да оцелее нещо на земята, когато настъпи потопът“е 44:17.
за да оцелее нещо на земята, когато настъпи потопът.
18 i  С него бе сключен вечен Завет, че никоя плът вече няма да бъде изтребена чрез потоп.

Верността на Авраам

19 j  Авраам е великият баща на много народи и не е имало никой подобен на него по слава. 20 k  l  Той спазваше закона на Всевишния и сключи с Него завет.
44:20 В Синодалната Библия текстът: „Според повелята на Завета сам се обряза и се показа верен в изпитанията“е 44:20.
Според повелята на завета сам се обряза и се показа верен в изпитанията.
21 n  Затова Господ с клетва му обеща чрез неговото потомство да бъдат благословени всички народи,
44:21 В Синодалната Библия текстът: „да умножи потомците му като праха по земята, да ги възвиси като звездите, да им даде наследство от море до море и от реката Ефрат до края на земята“е 44:23.
да умножи потомците му като праха по земята, да ги възвиси като звездите, да им даде наследство от море до море и от реката Ефрат до края на земята.

Благословението към Исаак и Яков

22 p  На Исаак Той даде същото обещание заради баща му Авраам. 23 q 
44:23 В Синодалната Библия текстът: „Благословението към всички хора и Завета“е част от 44:24.
Благословението към всички хора и Завета прехвърли върху Яков, благослови го щедро и му предаде като наследство земята, която раздели на дялове и определи за дванадесетте племена.
Copyright information for BulCont