Sir 46

Храбростта на Иисус Навин и Халев

1 Иисус Навин беше силен в битките и наследник на Мойсей в пророчествата.
46:1 В Синодалната Библия текстът: „Според името си той се показа велик при спасението на Божиите избраници, когато отмъщаваше на настъпващите врагове, за да даде на Израил отредената му като наследство земя“е 46:2.
Според името си той се показа велик при спасението на Божиите избранници, когато отмъщаваше на настъпващите врагове, за да даде на Израил отредената му като наследство земя.
2 b  Как се прослави той, когато вдигна ръка и размаха меч срещу града! 3Кой преди него е заставал с такава твърдост и е водил войни заради Господа? 4 c  Нима слънцето не бе спряно с неговата ръка и един ден се превърна на два? 5Когато отвред бе притиснат от врагове, той извика към Всевишния Владика и Великият Господ го чу.
46:5 В Синодалната Библия текстът: „Град от камъни с мощна сила“е част от 46:7.
Град от камъни с мощна сила
6стовари Той върху вражеския народ и погуби противниците по склона на планината.
46:6 В Синодалната Библия текстът: „Така езичниците трябваше да изпитат всичките му оръжия, а войната му беше по волята на Господа и той следваше предано Всемогъщия“е 46:8.
Така езичниците трябваше да изпитат всичките му оръжия, а войната му беше по волята на Господа и той следваше предано Всемогъщия.

7 f  В дните на Мойсей извърши добро дело – той и Халев, синът на Йефония, – като се изправиха срещу насъбралия се народ, спряха го от грях и уталожиха ропота на подстрекателството. 8И само те двамата от шестстотин хиляди, тръгнали на път, бяха спасени, за да въведат народа в наследството му – в земята, където текат мед и мляко. 9 g  И Господ даде на Халев сила, която се запази у него до старост, за да възлезе на върха на земята – така и неговото потомство получи земя като наследство, 10за да видят всички синове на Израил, че е добре да следват предано Господа.

Верността на съдиите

11 Също така и съдиите, всеки със своето име, чието сърце не изпадна в заблуда и които не се отвръщаха от Господа – споменът за тях да бъде благословен! 12Нека костите им получат отново живот, където са положени,
46:12 В Синодалната Библия текстът: „а синовете им да наследят името им за тяхна прослава!“е 46:15.
а синовете им да наследят името им за тяхна прослава!

Заслугите на Самуил

13 i  Възлюбеният от своя Господ Самуил беше и пророк на Господа. Той основа царство и помаза царе за своя народ; 14съдеше народа по Господния закон и Господ закриляше потомците на Яков. 15Заради своята вярност той беше истински пророк и чрез думите му се разкриваше достоверността на предсказанието. 16 j  k  Той извика към Всемогъщия Господ, когато враговете отвред го притискаха, и принесе в жертва агне сукалче. 17 l  И Господ отвърна с гръм от небето и гласът Му прозвуча сред мощен тътен. 18 m  Тогава изтреби тирските вождове и всички филистимски князе. 19 n  А преди часа на вечния си покой той засвидетелства пред Господа и Неговия помазаник: „От никого нищо не съм взел, дори и обувки.“И никой не отправи укор към него. 20 o  Дори и след смъртта си изрече пророчество и предсказа на царя неговия край. Той извиси от земята своя глас на пророк, за да изтреби беззаконията на народа.
Copyright information for BulCont