Sir 47

Изборът на Давид за цар

1 a  След него се яви Натан, за да изрича пророчества в дните на Давид.

2 Както тлъстина се отделя за Господ от мирна жертва, така и Давид – измежду синовете на Израил. 3 b  Той играеше с лъвовете като с козлета и с мечките – като с агнета. 4 c  Не уби ли той в младините си великана и не сне ли позора от народа,
47:4 В Синодалната Библия текстът: „като размаха в ръка прашка с камък и сломи гордостта на Голиат“е 47:5.
като размаха в ръка прашка с камък и сломи гордостта на Голиат?
5Защото извика към Всевишния Господ и Той даде сила на десницата му, за да порази силен в битка човек и да въздигне мощта на своя народ. 6 e  Тогава запяха в прослава, че е избил десетки хиляди, възхваляваха него, благословения от Господа, и го увенчаха като цар с венеца на славата. 7Защото той изтреби околните врагове и усмири враждебните филистимци, като съкруши мощта им чак до наши дни.

8 След всяко свое дело той отправяше благодарност към Всевишния Господ с хвалебствено слово,
47:8 В Синодалната Библия текстът: „от все сърце възпяваше и обичаше своя Създател“е 47:10.
от все сърце възпяваше и обичаше своя Създател,
9 g  а пред жертвеника постави певци и звучаха сладките им напеви
47:9 В някои гръцки ръкописи е добавено: „и всеки ден Го възхваляваха в песните си“.
.
10На празниците придаде великолепие и точно определи тяхното време, когато певците ще прославят святото Божие име и от ранно утро ще огласят светилището. 11 i  Господ му прости греховете, въздигна за вечни времена мощта му и го дари с царски завет и със славния престол на Израил.

Премъдростта на Соломон

12 j  След него се издигна умният му син, който заради своя баща живя честито. 13 k  Соломон царува в мирни дни, защото Бог отвред му създаде спокойствие, за да построи дом в Негово име и да приготви светилище за вечни времена. 14 l  Колко мъдър си бил ти в младините си – като река, пълна с разум! 15Духът ти покри земята и ти я изпълни със загадъчни притчи. 16Името ти достигна далечни острови и ти беше обичан, защото донесе мир. 17 m  Навред по земята се удивляваха от твоите песни, пословици, притчи и тълкувания. 18 n  В името на Господ Бог, наречен Бог на Израил,
47:18 В Синодалната Библия текстът: „ти събра злато като мед и умножи среброто като олово“е 47:21.
ти събра злато като мед и умножи среброто като олово.

19 p  Но ти се отдаде на страстта си към жените и стана подвластен на своето тяло. 20Така остави петно върху славата си и оскверни потомството си, като навлече гняв върху своите деца и те страдат от твоето безумие – 21
47:21 В Синодалната Библия 47:21 е част от 47:23.
властта ти се раздели на две и от Ефрем произлезе непокорно царство.
22 r  Но Господ няма да изостави милостта Си и няма да разруши нито едно от делата Си, няма да изтреби потомците на Своя избраник и няма да изкорени семето на онзи, който Го е възлюбил.
47:22 В Синодалната Библия текстът: „Затова Той остави остатък от потомството на Яков, а на Давид даде корен от него“е 47:25.
Затова Той остави остатък от потомството на Яков, а на Давид даде корен от него.

23 t  Соломон намери вечен покой при предците си
47:23 В Синодалната Библия текстът: „и остави след себе си безумие за народа“е 47:27.
и остави след себе си безумие за народа – своя лишен от разум син Ровоам, който с решението си отвърна от себе си народа.
24 v  А след това Йеровоам, синът на Нават, поведе Израил към отстъпничество и показа на Ефрем пътя на греха.
47:24 В Синодалната Библия текстът: „Те натрупаха толкова грехове, че бяха пропъдени от земята си“е 47:30.
Те натрупаха толкова грехове, че бяха пропъдени от земята си.
25И се отдаваха на всяко зло, чак докато отмъщението се стовари върху тях.
Copyright information for BulCont