Sir 48

Пророк Илия – изобличител

1 a  Тогава се яви пророк Илия като огън и словото му гореше като светилник. 2 b  Той изпрати глад върху тях и с ревността си намали техния брой. 3 c  Със словото на Господ спря дъжда от небето и вместо него изпрати три пъти огън. 4Колко си се прославил ти, Илия, със своите чудеса и кой може да се похвали, че е като тебе! 5 d  Ти въздигна мъртъв от смъртта и от ада със словото на Всевишния. 6 e  Ти погуби царе и изпрати знатни от леглото в гроба. 7 f  Ти чу на Синай изобличения, а на Хорив – справедливо наказание. 8 g  Ти помаза царе за награда и пророци, за да те наследят. 9 h  Ти бе грабнат от огнен вихър и в колесница с огнени коне. 10 i  Ти си определен за изобличител пред края на времената, за да уталожиш гнева, преди да се е превърнал в ярост – да обърнеш сърцето на баща към син и да възстановиш колената на Яков. 11Блажени са умрелите в копнеж да те видят. Но тогава и ние ще бъдем живи!

Могъществото на Елисей

12 j  Когато Илия бе скрит от вихрушката, Елисей се изпълни с неговия дух.
48:12 В Синодалната Библия текстът: „И в своите дни той не трепна пред никой владетел, никой нямаше власт над него“е 48:13.
И в своите дни той не трепна пред никой владетел, никой нямаше власт над него.
13 l  Нямаше нищо, което да надделее над него, дори след смъртта му неговото тяло имаше пророческа сила. 14И приживе той вършеше чудеса, и след смъртта чудни бяха делата му.

15 Но въпреки всичко това народът не се покая, не отстъпи от греховете си, докато не беше отведен от страната си и пръснат по цялата земя.
48:15 В Синодалната Библия текстът: „И от народа останаха малцина с владетел от Давидовия дом“е 48:17.
И от народа останаха малцина с владетел от Давидовия дом.
16Някои от тях вършеха онова, което се нрави на Бога, а други трупаха грехове.

Делата на Езекия

17 n  Езекия укрепи града си и прекара в него вода, проби с желязо скалата и направи водоеми. 18 o  В неговите дни нахлу Сенахирим и изпрати Рапсак. Той се отправи с войска и вдигна ръка против Сион, отправяйки дръзки и надменни думи. 19Тогава сърцата и ръцете им се разтрепериха и те се мъчеха като родилки. 20И призоваха милостивия Господ, като простряха ръце към Него.
48:20 В Синодалната Библия текстът: „И Светият скоро ги чу от небето и ги избави с ръката на Исаия“е 48:23.
И Светият скоро ги чу от небето и ги избави с ръката на Исаия.
21Той порази войската на асирийците и Неговият ангел ги изтреби.

Словото на Исаия

22 Защото Езекия вършеше това, което се нравеше на Господа, и следваше неотклонно пътя на своя родоначалник Давид, както бе заповядал Исаия, великият пророк, чиито предсказания се сбъдват. 23 q  В неговите дни слънцето отстъпи назад и Исаия удължи живота на царя. 24 r  С великия си дух той прозря далечното бъдеще и утешаваше скърбящите в Сион. 25 s  Възвестяваше какво ще настане през вековете и скритото, преди то да се случи.
Copyright information for BulCont