Sir 49

Верността на Йосия

1 a  Споменът за Йосия е като смес от благовония, изкусно приготвена от онзи, който приготвя благовонно масло.
49:1 В Синодалната Библия текстът: „Той ще бъде сладък като мед в устата на всеки и като музика при гощавка с вино“е 49:2.
Той ще бъде сладък като мед в устата на всеки и като музика при гощавка с вино.
2Той успя да обърне народа към покаяние и премахна отвратителното безбожие, 3насочи сърцето си към Господа и във времето на езичниците утвърди благочестието.

Предсказанията на Йеремия

4 Освен Давид, Езекия и Йосия всички тежко съгрешиха.
49:4 В Синодалната Библия текстът: „След като изоставиха Закона на Всевишния, юдейските царе загубиха властта си“е 49:6.
След като изоставиха Закона на Всевишния, юдейските царе загубиха властта си.
5Те предадоха своята мощ на други, а славата си – на чужд народ. 6 d  Избраният за свещен град беше изгорен и улиците му – опустошени, 7 e 
49:7 В Синодалната Библия текстът: „както бе предсказал Йеремия“е част от 49:8.
както бе предсказал Йеремия. Но те се отнасяха зле с него, макар че още в утробата беше осветен за пророк, за да изкоренява, поразява и погубва, както и да гради и засажда.

Видението на Йезекиил

8 g  Йезекиил видя славата във видение, Бог му я показа в колесница с херувими. 9Предупреждаваше Божиите врагове с пороен дъжд и възвестяваше добрини за онези, които вървяха по правия път.

Дванадесетте пророци

10 h  Също и дванадесетте пророци – нека костите им получат отново живот, където са положени! Защото те утешаваха потомците на Яков и ги спасяваха с непоколебимата си надежда.

Прослава на Зоровавел и Иисус, сина на Йоседек

11 i  j  Как достойно да прославим Зоровавел, който бе като пръстен на дясна ръка, 12а също и Иисус, сина на Йоседек? В своите дни те построиха дом и възстановиха светия Господен храм, предназначен за вечна слава.

Споменът за Неемия

13 k  Велик е споменът и за Неемия, който отново издигна съборените стени на града, постави порти с греди за затваряне и възстанови разрушените ни къщи.

Заслугите на други велики мъже на Израил

14 l  Никой, сътворен на земята, не е бил като Енох. И той бе взет от земята. 15 m  И не се е раждал мъж като Йосиф, чиито кости бяха грижливо съхранени – предводител на своите братя, опора на народа. 16 n  Сим и Сит също се прославиха между хората, но над всички живи творения е Адам.
Copyright information for BulCont