Sir 51

Благодарствена молитва

1 Тебе ще прославя, Господи Царю, и Тебе ще възхваля, своя Бог Спасител! Твоето име ще прославя, 2 a  защото Ти ми беше покровител и помощник
51:2 В Синодалната Библия текстът: „и избави тялото ми от гибел и от примките на клеветнически език, от уста, които казват лъжа. Ти ми беше помощник и против онези, които се вдигнаха срещу мене“е 51:3.
и избави тялото ми от гибел и от примките на клеветнически език, от уста, които казват лъжа. Ти ми беше помощник и против онези, които се вдигнаха срещу мене,
3 c  и поради голямата Си милост и заради името Си ме избави от скърцащите зъби, готови да ме изядат,
51:3 В Синодалната Библия текстът: „от ръцете, които посягат на живота ми, от многото скърби, които съм понесъл“е 51:5.
от ръцете, които посягат на живота ми, от многото скърби, които съм понесъл,
4от задушаващите пламъци наоколо и от огъня в средата, в който не изгорях, 5от самите дълбини на ада, от безсрамно и лъжливо слово, 6
51:6 В Синодалната Библия текстът: „от клевета на несправедлив език“е част от 51:7.
от клевета на несправедлив език.
51:6 В Синодалната Библия текстът: „Душата ми сякаш докосна смъртта“е 51:8.
Душата ми сякаш докосна смъртта,
51:6 В Синодалнтата Библия текстът: „а животът ми беше близо до дълбините на ада“е 51:9.
а животът ми беше близо до дълбините на ада.
7Отвред ме обкръжаваха, а нямаше кой да ми помогне, търсех с очи подкрепа от хората, ала нямаше. 8 h  И си спомних, Господи, за Твоята милост и за делата Ти от началото на вечността:
51:8 В Синодалната Библия текстът: „Ти избавяш онези, които се надяват на Тебе, и ги спасяваш от ръцете на враговете им“е 51:12.
Ти избавяш онези, които се надяват на Тебе, и ги спасяваш от ръцете на враговете им.
9И от земята издигнах молбата си и се молих да бъда избавен от смърт. 10Отправих молитва към Господа, Отеца на моя Господ, да не ме изостави в дни на скръб, когато няма помощ от високомерните. 11Ще възхвалявам името Ти непрестанно и ще Те възпявам в благодарствени песни, защото молитвата ми беше чута. 12Ти ме спаси от гибел и ме избави от тежки времена.
51:12 В Синодалната Библия текстът: „Затова ще Те прославям и възхвалявам и ще благославям името на Господа“е 51:17.
Затова ще Те прославям и възхвалявам и ще благославям името на Господа.

Послеслов за мъдростта

13 k  Още като момче, преди да бях тръгнал да странствам, искрено се стремях към мъдрост в молитвата си. 14 l  Пред храма съм се молил за нея и докрай ще я търся. 15 m  Разцъфтяваща като зреещо грозде, тя радва моето сърце. Краката ми тръгнаха по прав път и аз от младини я следвах. 16Наведох за малко ухо и я възприех – намерих в нея много поука за себе си. 17Чрез нея напреднах,
51:17 В Синодалната Библия текстът: „ще въздам слава на Онзи, Който ми даде мъдрост“е 51:23.
ще въздам слава на Онзи, Който ми даде мъдрост.
18Аз реших да я следвам, стремих се към доброто и няма да се посрамя. 19Душата ми се стремеше към нея и в делата си съблюдавах закона.
51:19 В Синодалната Библия текстът: „Простирах ръце към висините и съзнавах моето невежество“е 51:26.
Простирах ръце към висините и съзнавах моето невежество.
20Но аз насочих душата си към нея
51:20 В Синодалната Библия текстът: „и с чистота я достигнах. Тя ме възнагради от самото начало, затова няма да я изоставя“е 51:27.
и с чистота я достигнах. Тя ме възнагради от самото начало, затова няма да я изоставя.
21Всичко у мене бе обзето от порив към нея, затова придобих скъпоценно благо. 22Господ ми даде дар слово за награда и с него аз ще Го възхвалявам.

23 q  Приближете се до мене вие, незнаещите, и се подслонете в дома на учението. 24 r  Защо непрестанно закъснявате в това и душите ви изпитват силна жажда? 25 s  Обръщам се към вас и ви казвам: придобийте мъдрост, тя не струва пари! 26 t  Подвийте врат под нейния хомот и нека душата ви се отдаде на учение. А тя е наблизо, ще я откриете! 27С очите си виждате – малко се потрудих и намерих за себе си голяма утеха. 28 u  Придобийте мъдрост срещу много сребро и чрез нея ще придобиете много злато. 29Нека душата ви се радва на Неговата милост и не се срамувайте да Го възхвалявате. 30Вършете работата си навреме и Той ще ви отреди награда навреме.
Copyright information for BulCont