Sir 6

1От приятел не ставай враг, защото лошото име носи срам и позор. Същото е с грешника лицемер.

2 Не се превъзнасяй в помислите на душата си, за да не я разкъсат като бик. 3 a  Така и листата си ще загубиш, и от плодовете си ще се лишиш, ще останеш като сухо дърво. 4Покварената душа е гибел за онзи, който я притежава, и го прави за присмех пред враговете му.

Приятелството

5 b  c  Сладкото слово печели приятели, а убедителната реч печели тяхната отзивчивост. 6Живей в мир с мнозина, но съветник да ти бъде един на хиляда. 7 d  Ако искаш да спечелиш приятел, спечели го, след като си го подложил на изпитание, и не бързай да му се доверяваш. 8Защото има приятели само докато на тях е изгодно, но в дни на нещастие те изоставят. 9 e  Има и такива, които превръщат приятелството във вражда и започват караница, за да те унижат. 10Има и такива, които са приятели, докато седят на трапезата ти, но в дни на нещастие те изоставят. 11 f  Отнасят се с благата ти като със свои и се държат като господари със слугите ти. 12Но ако те сполети беда, застават против тебе и повече няма да ги видиш.

13 g  Бягай от враговете си и се грижи за приятелите си. 14 h  Верният приятел е могъща закрила, който го е намерил, намерил е съкровище. 15Верният приятел цена няма и добротата му е безмерна. 16 i  Верният приятел е живителен лек, който има страхопочитание към Господа, ще го намери. 17Който изпитва страхопочитание от Господа, се стреми както той държи на приятелството, така да постъпва и неговият близък.

Пътят към мъдростта

18 j  Синко, от младини се отдай на учение, та когато ти посивеят косите, да намериш мъдростта. 19 k  Пристъпвай към нея като орач и сеяч и очаквай нейните добри плодове. Малко усилия ще положиш, за да я обработиш, но скоро ще вкусиш от плодовете ѝ. 20 l  За невежите тя е твърде груба и неразумният я изоставя. 21Тя ще му тежи като пробен камък и той няма да се бави да я отхвърли. 22Защото мъдростта е достойна за името си и на малцина се открива.

23 Послушай, синко, приеми мнението ми и не отхвърляй съвета ми. 24 m  Надени на нозете си нейните окови и на шията си – нейните вериги. 25Подложи рамото си и я носи, и нека нейните окови не ти дотягат. 26 n  Пристъпи към нея с цялата си душа и с всичките си сили следвай пътя ѝ. 27 o  Върви по нейните следи, търси я и ще я познаеш. А завладееш ли я, не я изпускай! 28 p  Защото най-после ти ще намериш успокоение в нея и тя ще се обърне в радост за тебе. 29 q  Нейните окови ще ти бъдат могъща закрила, а нейните вериги – облекло на славата. 30На нея има златно украшение, а веригите ѝ са пурпурни нишки. 31 r  Ти ще се облечеш с нея като с дреха на славата и ще я положиш на главата си като венец на радостта.

32 Синко, ако желаеш, ще се изучиш чрез нея и ако ѝ отдадеш душата си, ще станеш способен за всичко. 33 s  Ако с любов я слушаш, ще възприемеш; ако ухото ти е наведено към нея, ще станеш мъдър. 34Поспри се пред многото старци, привържи се към онзи, който е мъдър. 35Слушай с желание всеки разказ за Божии дела и нека не ти убягват поучителни притчи. 36Видиш ли разумен човек, още в зори върви при него и нека нозете ти изтрият прага на вратата му. 37 t  Разсъждавай върху повелите на Господа и по всяко време усърдно изучавай Неговите заповеди. Той ще укрепи сърцето ти и ще те дари с копнежа към мъдростта.
Copyright information for BulCont