Sir 8

Разум в отношенията с околните

1 Не влизай в разпра със силен човек, за да не попаднеш някога в ръцете му. 2 a  Не започвай спор с богат човек, за да не употреби срещу тебе влиянието си.
8:2 В Синодалната Библия текстът: „Защото златото е погубило мнозина и е покварило сърцата на царе“е 8:3.
Защото златото е погубило мнозина и е покварило сърцата на царе.
3Не се препирай с бъбривец и не трупай дърва в огъня му. 4Не се шегувай с невъзпитан човек, за да не навлечеш позор за предците си. 5 c  Не отправяй укор към човек, който се е отвърнал от грях. Помни, че възмездието е за всички. 6 d  Не презирай човек заради старостта му, защото и някои от нас ще остареят. 7Не се радвай, ако някой умре. Помни, че всички ще умрем.

8 e  Не отминавай с пренебрежение това, което говорят мъдрите, а вниквай дълбоко в словата им,
8:8 В Синодалната Библия текстът: „защото от тях ще получиш образование, за да служиш на благоразумните“е 8:10.
защото от тях ще получиш образование, за да служиш на благоразумните.
9 g  Не пропускай разказите на старците, защото те са ги научили от своите бащи.
8:9 В Синодалната Библия текстът: „От тях ти също ще се научиш на разум и когато потрябва, ще можеш да дадеш отговор“е 8:12.
От тях ти също ще се научиш на разум и когато потрябва, ще можеш да дадеш отговор.

10 Не разпалвай въглена у грешника, за да не изгориш от пламъка на огъня му. 11Не губи самообладание пред нахалния, за да не те издебне и използва изречена от тебе дума. 12Не давай заем на човек, който е по-силен от тебе. Ако пък дадеш, смятай го за загубен. 13 i  Не поръчителствай извън своите възможности. Ако пък поръчителстваш, бъди готов да платиш.

14 Със съдия недей се съди, защото заради длъжността му съдът ще е на негова страна. 15 j  С безразсъдно смел не тръгвай на път, за да не си навлечеш тежка беда. Защото той ще прави, каквото си иска, а ти може да загинеш заради безразсъдството му.

16 k  Не започвай спор със сприхав човек и не върви с него през пустинята. Защото може и кръв да пролее, без да му трепне окото, и ако няма помощ отникъде, ще те погуби. 17Не искай съвет за нещо от глупав човек, защото няма да може да го задържи в тайна. 18Пред чужд човек не върши нищо, което трябва да остане скрито, защото не знаеш какво ще последва. 19Не разкривай сърцето си пред всеки, за да не те напуска доброто разположение.
Copyright information for BulCont