Sir 9

За общуването с жените

1 a  Не бъди ревнив към жената на сърцето си, за да не ѝ дадеш лош урок против тебе самия. 2 b  Не се оставяй да бъдеш изцяло зависим от жена си, за да не се налага над волята ти. 3 c  Избягвай развратна жена, за да не те оплете в примката си. 4Не се заседявай при певица, за да не те омае с изкуството си. 5 d  Не се заглеждай в девица, за да не те съблазнят нейните прелести. 6 e  Не си губи ума по блудница, за да не изгубиш наследството си. 7Не се заглеждай тук и там по улиците в града и не скитай по безлюдните му места. 8 f  Отвръщай очи от красива жена и не се заглеждай по чужда хубост.
9:8 В Синодалната Библия текстът: „Мнозина са се отклонили от правия път заради женската красота. Тя разпалва страстта като огън“е 9:9.
Мнозина са се отклонили от правия път заради женската красота. Тя разпалва страстта като огън.
9Никога не сядай с омъжена жена на ядене и пиене,
9:9 В Синодалната Библия текстът: „за да не си загубиш ума по нея и страстта да те повлече към гибел“е 9:11.
за да не си загубиш ума по нея и страстта да те повлече към гибел.

Съвети за общуване

10 Не изоставяй стар приятел, защото новият не може да се сравнява с него.
9:10 В Синодалната Библия текстът: „Нов приятел е като ново вино. Едва като стане старо, ще го пиеш с наслада“е 9:13.
Нов приятел е като ново вино. Едва като стане старо, ще го пиеш с наслада.
11 j  Не завиждай на грешник за славата, защото не знаеш какъв ще е краят му. 12Не одобрявай онова, което нечестивите одобряват. Помни, че те ще получат наказанието си още приживе. 13Стой далече от човек, който има власт да убива, и няма да се страхуваш за живота си.
9:13 В Синодалната Библия текстът: „Но ако се случиш наблизо, не прави грешна стъпка, за да не ти отнеме живота“е 9:17.
Но ако се случиш наблизо, не прави грешна стъпка, за да не ти отнеме живота.
9:13 В Синодалната Библия текстът: „Знай, че вървиш сред примки и се разхождаш по зъберите на градските стени“е 9:18.
Знай, че вървиш сред примки и се разхождаш по зъберите на градските стени.

14 m  Старай се, доколкото можеш, да опознаеш ближните си и се съветвай с мъдрите. 15Води разговор с разумни и нека всеки разговор да се води по закона на Всевишния. 16 n  Праведни мъже да ти бъдат сътрапезници и да се хвалиш със страхопочитанието си пред Господа.

17 Творбата буди възхищение заради сръчността на твореца, а народът оценява мъдростта на своя водач по словата му. 18В града се боят от бъбривеца и мразят онзи, който не мисли, когато говори.
Copyright information for BulCont