Song of Solomon 1

В книгата се срещаме с поезия за любовта – силна и красива, богата на поетични картини и чувства. Още с първите си думи подсказва, че Соломон е автор на книгата или че тя е посветена на него. Приема се, че е написана в средата на X в. пр. Р. Хр. Кн. Песен на песните е драматична поема (или сборник от поеми) за човешката любов. По форма тя е драматическо произведение, състоящо се от разговори между възлюбения и възлюбената. Целта на автора е да покаже колко ценна и достойна е любовта между мъжа и жената. Неслучайно Свещеното Писание съдържа тази книга, посветена на една единствена тема – любовта, с която често се злоупотребява. Библията желае да върне на висота това, което е принизявано от хората.

Кн. Песен на песните е литературно произведение, което придобива общочовешко значение. Авторът възпява земната любов – прекрасна, възвишена, едновременно страстна и саможертвена. Тази любов оправдава в известна степен библейския текст „двамата ще бъдат една плът“(Бит. 2:24). Според някои древни тълкуватели кн. Песен на песните символизира отношенията между Бога и човешката душа или между Иисус Христос и Неговата Църква.

1Соломоновата песен на песните.

Бъди мой цар

Възлюбената

2
1:2 В Синодалната Библия 1:2 е част от 1:1.
Нека ме целува, с целувки на устата си,
защото неговите милувки са по-желателни от вино.
3 Благоуханни са твоите масла;
името ти е като разлято миро.
Затова те обичат момичетата.
4 Привлечи ме, нека побързаме след тебе;
нека царят ме въведе в чертозите си –
ще се възхищаваме и ще се радваме с тебе,
ще хвалим твоите милувки повече от вино.
Заслужено те обичат!

Призив към девойките от Йерусалим

Възлюбената

5 Дъщери йерусалимски, почерняла съм, но съм хубава
като шатри на Кидар, като Соломонови завеси.
6 Не ме гледайте, че съм почерняла,
защото слънцето ме е обгорило.
Синовете на моята майка ми се разгневиха,
поставиха ме да пазя лозето,
но моето собствено лозе не опазих.

Към любимия

Възлюбената

7 Кажи ми ти, когото обича душата ми:
къде пасеш стадото си? Къде пладнуваш и почиваш?
Защо да съм като скитница
край стадата на твоите другари?

Възлюбеният

8 Оприличил съм те на моя кобилка между фараонови колесници.

Разговор на обичащите се

Хор

9 Ако не знаеш, о, най-хубава между жените,
върви си след овците
и си паси агънцата покрай пастирските шатри.
10 Прекрасни са твоите бузи под нанизи,
твоята шия с огърлици.
11 Ще ти направим златни висулки
със сребърни украшения.

Възлюбената

12 Докато царят беше на трапезата,
моят народ излъчваше благоуханието си.
13 Моят възлюбен е като китка смирна,
поставена между гърдите.
14 Моят възлюбен е за мене като китка кипър
в лозята на Ен-Геди.

Възлюбеният

15 Ето ти си хубава, моя мила, хубава си!
Твоите очи са като на гълъби.

Възлюбената

16 О, колко си хубав, мой мили и възхитителен!
И леглото ни е в зеленина.

Възлюбеният

17 Гредите над нас са кедри,
кипарисите над нас са като покривни греди на спалнята.
Copyright information for BulCont