Song of Solomon 8

О, да беше мой брат!

Възлюбената

1 О, да беше мой брат,
който е сукал от гърдите на моята майка!
Тогава, ако те срещнех на улицата, щях да те целувам
и никой нямаше да ме осъди
8:1 Букв. презре – понякога, както в асирйските закони, целувките на публично място на неблизки роднини се осъждали.
.
2 Щях да те поведа, щях да те заведа
в майчината си къща. Ти щеше да ме учиш
8:2 В Септуагинта: „в къщата на майка си и в спалнята, където ме е родила.“
,
а аз щях да ти давам ухайно вино,
със сок от моите нарове.
3 c  Лявата му ръка е под главата ми,
а дясната ме прегръща.

Възлюбеният:

4 d  Заклевам ви, дъщери йерусалимски,
да не възбудите, нито да събудите любовта ми,
преди възлюбената да пожелае.

Хор:

5 e  Коя е тази, която идва от пустинята,
опирайки се на своя възлюбен?

Възлюбеният:

Събудих се под ябълката –
там майка ти е изпитала родилни болки,
там те е родила твоята родителка.
6 Положи ме като печат на сърцето си,
като пръстен
8:6 Пръстеновидно украшение, носено на китката.
на ръката си,
защото любовта е силна като смърт,
ревността – люта като преизподня,
пламъците
8:6 Или: стрелите.
ѝ са огнени.
7 Големи води не могат да угасят любовта
и реки
8:7 Или: води на потоп.
няма да я залеят.
Ако някой би дал всичкото богатство на своя дом за любов,
той щеше да бъде презрян.

Хор:

8 Имаме малка сестра, няма още гърди.
Какво ще правим със сестра си, ако дойдат за нея сватовници?
9 Да беше стена, щяхме да съградим на нея зъбери от сребро;
да би била порта, щяхме да я обложим с кедрови дъски.

Възлюбената:

10 Аз съм стена и гърдите ми са като крепостни кули.
Затова ще намеря любов
8:10 Евр. шалом – мир, хармония.
в очите му
8:10 Или: Ще бъда в очите му достойна за любов.
.

Хор:

11 Соломон имаше лозе на Ваал-Хамон.
Той предаде лозето на пазачи.
Всеки беше длъжен да даде хиляда сикли сребро за плодовете от него.

Възлюбената:

12 А моето лозе си е при мене.
Хилядата нека са за тебе, Соломоне,
а двеста сикли са за пазачите на плодовете му.

Възлюбеният:

13 Ти, която живееш в градините,
в гласа ти се вслушват приятелите.
Нека и аз го послушам.

Възлюбената:

14 k  Тичай, мой възлюбени,
и бъди като сърна
или като млад елен по благоуханни планини.
Copyright information for BulCont