Titus 1

Посланието е написано през 65 г. в Македония след Първо послание до Тимотей преди втория престой на ап. Павел в затвора. Тит е негов ученик и сътрудник. И макар в Деяния на апостолите да не е споменат, за него намираме достатъчно сведения в посланията на ап. Павел. Той е грък, произхожда от семейство на езичници. Придружава апостола (заедно с Варнава) на Апостолския събор (Гал. 2:1-3), заема се да посредничи между коринтяните и ап. Павел (2 Кор. 7:6-10; 12:17-18), участва в събирането на помощи за християните в Йерусалим (2 Кор. 8:6). По време на четвъртото си благовестническо пътуване ап. Павел го оставя да ръководи Църквата на остров Крит, като му възлага да назначи достойни хора за презвитери на местните църкви. За последен път името на Тит се споменава при втория престой на апостола в затвора в Рим във връзка с отпътуването му за Далмация (2 Тим. 4:10).

Още в началото на посланието ап. Павел припомня на Тит, че го е оставил за пастир на църквата в Крит, за да „уреди останалото и да постави във всеки град презвитери“, както му бил поръчал (1:5). По-нататък апостолът изрежда техните качества (1:6-9) и в противовес описва слабостите на лъжеучителите (1:10-16). След това припомня пастирските задължения на Тит и изброява добродетелите, които трябва да притежават младежите, жените, старите хора, слугите (2:1-15). В последната 3-та глава насърчава Тит да припомня на членовете на църквата техните задължения след „възраждащото кръщение и обновата от Светия Дух“(3:5) да водят живот, изпълнен с дела на любовта. Посланието завършва с обичайните поздрави и благослов.

Поздрав и благослов

1 Павел, служител на Бога и апостол на Иисус Христос, изпратен, за да повярват Божиите избраници и да познаят истината на благочестието 2 a  с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди началото на времето, 3 b  а в определеното време яви словото Си чрез проповедта, поверена на мене по заповед на нашия Спасител, Бога, 4 c  пиша до Тит, истински син по обща вяра. Благодат, милост
1:4 В някои ръкописи липсва: „милост“.
и мир от Бог Отец и Господ
1:4 В някои ръкописи липсва: „Господ“.
Иисус Христос, нашия Спасител.

За епископското служение

5 Оставих те в Крит заради това – да уредиш останалото и да поставиш във всеки град презвитери, както бях ти поръчал: 6 f  такъв, който е безукорен, мъж на една жена
1:6 Т.е. само един път женен.
и с вярващи деца, неупреквани в разпътство или непокорство.
7Защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е безукорен, да не бъде високомерен, избухлив, пияница, побойник, користолюбив, 8но гостоприемен, обичащ доброто, разумен, справедлив, благочестив, въздържан, 9да се придържа към истинското слово, както е бил научен, за да може да наставлява в здравото учение и да изобличава онези, които противоречат.

Срещу лъжеучителите

10 Защото има много хора, особено между обрязаните, които са непокорни, празнодумци и измамници. 11Устата им трябва да се затворят. Такива разбиват цели семейства, тъй като поради користолюбие учат на онова, на което не трябва да учат. 12Един от тях, техен прорицател, казал: „Критяните открай време са лъжци, зли зверове, лениви търбуси.“ 13Това свидетелство е вярно. Поради това изобличавай ги строго, за да бъдат твърди във вярата 14и да не обръщат внимание на юдейски измислици и на наредби от хора, които се отвръщат от истината. 15 h  За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите няма нищо чисто – на такива и умът, и съвестта са осквернени. 16Те твърдят, че познават Бога, а с делата си Го отричат. Това са мерзавци и размирници, непригодни за никакво добро дело.
Copyright information for BulCont