Titus 2

Наставления на епископа към различни християни

1 a  А ти проповядвай онова, което е в съгласие със здравото учение: 2старците да бъдат трезви, почтени, благоразумни, твърди във вярата, в любовта, в търпението; 3също и старите жени да имат свят благоговеен живот, да не се занимават със сплетни, да не се пристрастяват към вино, да поучават на добро, 4да вразумяват младите жени да обичат мъжете и децата си, 5да бъдат благоразумни, с чисти нрави, къщовници, добри, покорни на мъжете си, за да не се хули Божието слово.

6 Увещавай също и младежите да бъдат благоразумни. 7 b  Във всичко бъди пример за добри дела. Като проповядваш учението, показвай искреност, почтеност и чистота
2:7 В някои ръкописи липсва: „и чистота“.
.
8Словото ти да бъде необоримо, безукорно, та противникът да се засрами, като няма какво лошо да каже за нас.

9 d  Нека слугите се подчиняват на господарите си, да бъдат услужливи във всичко, без да възразяват, 10да не крадат, а да проявяват във всичко истинска вярност, та във всяко отношение да украсяват учението на нашия Спасител, Бога.

Божията благодат

11 e  Божията благодат се яви за спасението на всички хора. 12Тя ни учи да отхвърлим нечестивия живот и земните страсти, да живеем в сегашното време благоразумно, праведно и благочестиво, 13в очакване на блажената надежда, тоест да се яви славата на великия Бог и наш Спасител Иисус Христос. 14 f  Той отдаде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти, за да бъдем за Него народ избран, ревностен към добри дела. 15 g  Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт; никой да не гледа на тебе отвисоко.
Copyright information for BulCont