Titus 3

Задължения на християните в обществото

1 a  Напомняй им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат покорни, да бъдат готови за всяко добро дело, 2 b  никого да не хулят, да не бъдат свадливи, а приветливи, и да се отнасят с безкрайна кротост към всички хора. 3 c  Ето и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, робувахме на разни желания и страсти, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразехме един друг.

4 d  А когато се явиха благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, 5 e  Той ни спаси не заради праведни дела, извършени от нас, а поради Своята милост, чрез възраждащото кръщение
3:5 Букв. банята на възраждането.
и обновата от Светия Дух,
6Когото изобилно изля върху нас чрез Иисус Христос, нашия Спасител, 7 g  та оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.

8 Тези думи са верни. Аз желая ти да потвърждаваш това, та които са повярвали в Бога, да се стараят ревностно да извършват добри дела. Това е добро и полезно за хората. 9 h  Избягвай глупави разисквания и дълги спорове за родословни списъци, препирни и разпри по повод на Закона, защото са безполезни и безсмислени. 10Страни от еретик
3:10 Или: „такъв, който внася разцепление“.
, след като го посъветваш веднъж и дваж,
11знаейки, че такъв човек се е опорочил и съгрешава, с което сам осъжда себе си.

Поръчения и поздрави

12 j  Щом изпратя при тебе Артем или Тихик, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших да презимувам там. 13 k  Погрижи се да изпратиш вещия в законите Зинас и Аполос така, че нищо да не им липсва. 14Нека и нашите осъзнаят, че трябва да се стремят към добри дела за посрещане на необходимите нужди и животът им да не бъде безплоден.

15 l  Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави вярващите, които ни обичат. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulCont