b Тов. 6:9
e Тов. 13:2

Tob 11

Изцеляването на Товит

1
11:1 В Синодалната Библия 11:1 сл. е част от 10:13 сл.
Когато на път за дома стигнаха до Ниневия,
2Рафаил рече на Товия: „Нали знаеш, брате, в какво състояние остави баща си? 3Затова нека побързаме да стигнем преди жена ти, за да приготвим дома, 4а ти дръж в ръка рибената жлъчка.“Те тръгнаха, а кучето ги следваше.

5 В това време Ана седеше до пътя, вперила поглед в очакване на сина си. 6И щом го съзря, че идва, извика към баща му: „Виж, твоят син се завръща с човека, който тръгна с него на път!“ 7А Рафаил каза: „Зная, Товия, че очите на баща ти ще прогледнат! 8 b  Ти само ги намажи с жлъчката! Като му залюти, ще ги разтърка, белите петна ще паднат от очите му и той ще те види отново.“ 9 c  Ана пък се затича към сина си, хвърли се на шията му и извика: „Видях те, сине, сега мога спокойно да умра.“И двамата заплакаха.

10 Товит също се спусна към него, но се спъна при вратата. Синът му успя да го подхване 11и като натри с жлъчката очите на баща си, рече: „Не се бой, татко!“ 12 d  На него му залютя на очите, той ги разтърка 13и белите петна се отрониха като люспи. Като видя сина си, обгърна шията му 14 e  и рече през сълзи: „Прославен си Ти, Боже, величае се Твоето име за вечни времена, величаят се всичките Твои свети ангели, 15защото Ти ме наказа, но и ме помилва! Сега виждам отново сина си Товия!“Изпълнен с радост, неговият син влезе в бащината къща и му разказа чудните неща, които му се бяха случили в Мидия.

Пристигането на Сара

16 Тогава Товит излезе да посрещне снаха си при портите на Ниневия, като се радваше и величаеше Бога. И всички, които го видяха, се чудеха как е прогледнал. А той благодари пред тях на Бога, че го е помилвал. 17Когато Товит приближи до снаха си Сара, благослови я с думите: „Добре дошла, дъще! Да се слави Бог, Който те доведе при нас, благословени да са баща ти и майка ти!“ 18Радост обзе и всичките му сънародници в Ниневия. Дойдоха и Ахиахар, и племенникът му Насвас и празнуваха сред веселие сватбата на Товия седем дена.
Copyright information for BulCont