a Тов. 1:14
c Сир. 7:27
d Вт. 15:7-8 , 11 ; Пр. 3:27 ; 19:17 ; Тов. 12:8-10 ; 13:6 ; Сир. 4:1-6 ; Мт. 6:1-4 ; Йн. 3:21 ; 1 Йн. 3:17
e Сир. 35:9
f Сир. 29:12
g Сир. 3:31
m Сир. 11:21-22 ; 1 Тим. 6:6

Tob 4

Съвети към Товия

1 a  В този ден Товит си спомни за среброто, което беше оставил на съхранение у Гаваил в Рага Мидийска, 2и си рече: „Аз пожелах смъртта, а защо да не повикам сина си Товия, за да му разкрия това, докато не съм умрял?“ 3 b  И като го повика, каза: „Синко, когато умра, погреби ме и не оставяй майка си в беда, почитай я през целия си живот, прави това, което ѝ харесва, и не я огорчавай! 4 c  Помни колко е страдала заради тебе още докато те е носила в утробата си. А когато умре, погреби я до мене в един гроб.

5 Сине, през всичките си дни помни Господа, нашия Бог, и се пази да не грешиш и да не престъпваш заповедите Му. През целия си живот постъпвай справедливо и не поемай по пътя на неправдата. 6 d  Ако се придържаш към истината, делата ти ще вървят към добър край.

7 Помагай с каквото можеш на онези, които постъпват справедливо, и нека не ти се свиди, когато даваш милостиня. Не отвръщай лице от сиромах, за да не отвърне и Бог лице от тебе. 8 e  Когато имаш много, бъди щедър в милостта си, а когато имаш малко, не се страхувай да даваш милостиня и от малкото. 9 f  Така ще събереш богато съкровище за дни на изпитания, 10защото милосърдието избавя от смърт и не позволява да попаднеш сред мрака. 11 g  Който дава милостиня, принася чуден дар на Всевишния!

12 h  Синко, пази се от всякакво блудство. Преди всичко вземи си жена от рода на предците си, не вземай чужда жена, която не е от племето на твоя баща, защото ние сме синове на пророци. От древни времена наши предци са Ной, Авраам, Исаак и Яков. Снико, помни, че всички те взеха жени от своите събратя, бяха благословени с деца и потомството им ще наследи земята. 13Затова, синко, обичай своите братя израилтяни, не се възгордявай пред близките си – синове и дъщери на твоя народ, и си потърси съпруга от тях. Защото гордостта води към гибел и голяма разруха, а безнравствеността – към оскъдица и недоимък. Безнравствеността е майка на глада.

14 i  Плащай веднага на всеки, който работи за тебе, не задържай заплатата му до следващия ден! Ако служиш така на Бога, и ти ще бъдеш възнаграден. Синко, бъди внимателен във всичко, което вършиш, и проявявай благоразумие във всяка твоя постъпка. 15 j  Не прави на друг това, което е неприятно на тебе. Не прекалявай с пиенето; пиянството е лош спътник. 16 k  Давай на гладния от хляба си и на голия – дрехите си. Върши благодеяния с всичко, което имаш в изобилие, и нека не ти се свиди, когато даваш милостиня. 17Раздавай хляба си на гроба на праведните, не го давай на грешниците! 18Съветвай се с всеки благоразумен и се възползвай от всеки полезен съвет! 19 l  По всяко време прославяй Господа, своя Бог, и се моли на Него да вървиш по правия път и всичките ти дела и намерения да стигнат до благополучен край. Защото никой народ не може нищо сам да направи. Само Господ, когато иска, дарява с всички блага, а когато иска – унижава. Синко, помни моите заръки и нека да останат завинаги в сърцето ти!

20 Сега ще ти разкрия, че оставих десет таланта сребро на съхранение у Гаваил, брата на Гаврия, в Рага Мидийска. 21 m  Затова, синко, не се страхувай, че сме осиромашели! Ще имаш голямо богатство, стига само да се боиш от Бога, да страниш от всеки грях и да вършиш онова, което Му се нрави.“
Copyright information for BulCont